KONULAR

ABV Abdullah Baba Vakfı Kurulmuştur

Asrımızın mana sultanı Abdullah Gürbüz (ks) Hz.lerinin fikirlerini, maneviyatını ve öğretilerini yaşatmak, yeni nesillere tanıtmak, insani yardım faaliyetlerinde bulunmak, ibadethaneler ve Mevlevihaneler inşa etmek, eğitim-öğretim işlerinde bulunmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yardım toplamak amacıyla kurulan Abdullah Baba Vakfı’mız hizmetlerine başlamıştır.

 

71 yıl süren ömrü hayatını insanların manevi dünyasını zenginleştirmek ve İslam dinine hizmet ve fakirlere yardım etmeğe vakfetmiş olan Abdullah Gürbüz (ks) Hz.lerinin bu minvalde yaptığı çalışmaları kurumsal bir çatı altında yapma isteği bugünlere nasip olmuştur.

 

ABV (Abdullah Baba Vakfı) kuruluş amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar sizlerin yardımlarıyla şekillenip, tüm dünyada şubeler açıp ümmeti Muhammedîn manevî hayatını zenginleştirerek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmaya vesile olmaya çalışacaktır.

 

Rabbim bizlere, böylesine yüce bir şahsiyete yakışır hizmetlerde bulunmayı ve bu yolda muvaffak olmayı nasip eylesin inşallah.