KONULAR

Üç Aylar

Cenab-ı Hakk’ın İlahi feyzini kullarına sağanak sağanak yağdırdığı, sarsılan rûhî dünyamızı onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olacak mukaddes zaman dilimlerinden üç aylar olarak bilinen, “Receb, Şaban ve Ramazan” aylarından Receb-i Şerif’e ulaşmış olmanın saadetini yaşıyoruz.

Rabb’imize, Rasulullah (sav) Efendimizin, “Ya Rabbi! Receb ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.” (Müsned) duasıyla iltica ederken, üç ayların, cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed’e hayırlı mübarek olmasını niyaz ediyoruz.

Allah-ü Teâlâ’nın bu aylara verdiği kutsi özellikten ötürü üç aylar, bir anda binlerce yıllık zamanları ihata edebilecek mübarek ve feyizli geceleri içerisinde barındıran, Cenab-ı Hakk’ın lütuf rüzgârlarının kullarını kuşattığı çok faziletli zamanlardır. Bu aylarda uyanık olmak her Müslüman’ın daimi vazifesidir.

Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmaya, O’nu memnun etmeye, manevi nice lezzetlerle ruhumuzu şenlendirmeye sayısız fırsat bulacağımız bu kıymetli aylarda her türlü büyük ve küçük günahtan uzak durmaya şiddetle özen gösterelim. İlahi emirleri uygulamakta son derece hassas nafile ibadetlerimizde de ciddi artış olmasına sayu gayret gösterelim. Allah’ın Rasulullah (sav) Efendimiz hürmetine bizlere bahşettiği bu ayları en güzel şekilde ihya etmenin derdinde olalım.

Resulullah (sav) Efendimiz bu aylarda nafile ibadetlere, oruca ve özellikle de Allah-ü Teâlâ Hazretlerini zikre büyük önem vermiştir. Gerek Sahabeyi Kiram Efendilerimiz gerekse ecdadımız, bu aylarda zamanlarının büyük bir bölümünü; Kur’an-ı Kerim okumaya, zikrullaha, zekâtlarını vermeye, fakir ve yetimleri gözetmeye, borçlarını ödemeye, cömertlik yapmaya, nafile oruç ve ibadetlere mutlak surette önem vermişler, tövbe istiğfara özen göstermişer, Allah’ın razı olacağı cümle işe dört elle sarılmaya çalışmışlardır.

Pirimiz Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani (ks) Hazretleri, üç ayların önemini:

“Recep tevbe, Şaban muhabbet, Ramazan’da Hakk’a kurbiyet ve vuslat ayıdır.”,

“Recep günahı, zulmü ve cevri terk etme; Şaban salih amel işleyip vefa gösterme; Ramazan ise sıdk-u safaya erme ayıdır.”,

“Recep de şevkle girişilen tevbe ve hasenat, kabule mazhar olur. Şaban’da günahlar, afv-ü mağfiret kılınır. Ramazan’da ise kula, İlâhî ihsan ve ikramlar bahşedilir.” buyurarak farklı açılardan dile getirmiştir.

Zünnun-i Mısri (ra) Hazretleri de:          

“Recep ekme, Şaban sulama ve tımar, Ramazan ise hasat ve biçim ayıdır. Sene bir ağaca benzetilse; Recep o ağacın yapraklanma; Şaban çiçeklenip meyvalanma; Ramazan ise olgunlaşan mahsulün devşirilip toplanma zamanıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ziraati zayi etse, hasat günü ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde kötü vaziyete düşer ve dünyada ki zannının aksi zuhur eder.” buyurarak Müslümanların Allah’ın in’am ve ihsanının kat kat kullarına ulaştığı üç ayları, başından sonuna kadar en güzel şekilde değerlendirmesi gerektiğini, çok müthiş bir misalle dile getirmektedir.

Muhidin Arabi Hz.leri;

Recep ve Şaban aylarında oruç tutmaya çalış. Bu ayların tamamında oruç tutmaya kudretin varsa tut. Hadis-i Şerifte:

“Ramazan ayında tutulan farz oruç hariç, oruçların en efdali Allah’ın haram ayında (ki Recep’tir) tutulan oruçtur.” (Müslim)

Cennet Mekân Üstadımız Abdullah Baba Hazretleri de bu aylara ayrı bir heyecan ile hazırlık yapar, evlatlarının bu aylarda coşkun seller gibi yağan rahmet yağmurlarından ziyadesiyle istifade etmeleri için, il il dolaşır, üç ayların faziletleri ile ihyasını, Allah’ın kudret ve Rahmet hazinelerinden aldığı hikmetli sözleriyle ifade buyururlardı. Rasulullah (sav) Efendimizin;

“Recep Şehrullah’tır. Şaban Benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” hadisi şeriflerini okur,

Recep ayında “La İlahe İllallah Muhammedür Rasulullah Vesahbihi Vesellim” tesbihatını, 

Şaban ayında, “Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala âli Seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim” tesbihatını

Ramazan ayında, “Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanallahil azim vebihamdihi Estağfirullah” tesbihatını dilimizden düşürmememiz gerektiğini ısrarla vurgulayarak;

“Bizler de bu mübarek günlerde tövbe edelim! Allah’ı çok zikredelim! Peygamber Efendimiz (sav) Hazretlerine salât-ü selam getirelim! Allah’a yâr olabilmek için mücadele edelim.” buyururlardı.

Bizlerde onlar gibi olabilmek için onların izlemiş olduğu bu yol üzere hareket edelim, bu üç ayların feyiz ve bereketinden Rabbimizin lütfuyla layıkıyla istifade edelim inşallah.

Üç Aylarınız ve Regaip Kandiliniz mübarek; Allah’ın selamı, rahmeti, in’am ve ihsanı üzerinize olsun…

Üç aylar dersi indirmek için...