SORULAN SORU

İslam tarihine baktığımızda İmam-ı Rabbani, İmam-i Şarani, İmam-ı Suyuti, Muştak Baba gibi birçok büyük mutasavvıfın kıyamet alametleri ile ilgili risaleleri, kitapları bulunmaktadır. Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerinin kıyamet alametlerini işaret eden bir eseri var mıdır?

CEVAP


Peygamber Efendimiz (sav) başta olmak üzere meşayih-ı kiram Hz.leri kıyamet kopmadan önce bir takım belirtilerinin ortaya çıkacağını sahih rivayetlerle belirtilmiştir. Peygamber Efendimizden (sav) gelen sahih rivayetlere baktığımızda; bunlardan bazıları; Güneşin batıdan doğması, dabbetu’l-arzın çıkması[1], duhan, Ye'cüc ve Me'cüc’ün ortaya çıkması ve dünyayı ele geçirmesi, deccalin ortaya çıkması, Hz. İsa’nın ikinci katta gökten yeryüzüne inmesidir.

Ne var ki rivayetlerde dile getirilen alametlerde anlam bakımından kapalılıklar söz konusudur. Bu bakımdan meşayih-ı kiram Hz.leri bu rivayetlere hem açıklık getirmek hem de kendi gönül gözlerinden gördüklerini[2] bizlere aktarmak için risaleler, kitaplar yazmışlar bu konuyla ilgili sohbetler vermişlerdir.

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri de son dönem evliyalarından olması hasebiyle yaşadığımız zaman dilimi ve kıyamet alametleri hakkında birçok açıklamalarda bulunmuş, anlatılanlarda tek tek kayıt altına alınmıştır.

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri bu hususta;

"İslam tarihi boyunca yaşanan bütün hadisleri, Nur-u Muhammediye’nin var oluşundan, ilk insan, ilk peygamber Hz. Âdem (as)’in yaradılışına, 124 bin enbiyanın yaşadıkları bir televizyon ekranı gibi seyrettim, evladım, ta ki imamı Hasan, İmam Hüseyin efendilerimize gelinceye kadar. O yaşanan meselelere gelince dayanamadım “ne olur durun, yeter dedim”. Daha sonra peyderpey kıyamet sabahına kadar yaşanacaklar ve sonrası bir bir gösterildi, evladım." Buyurmuştur

Mürşidi Kamil olan zatlar Peygamber varisi olduklarından dolayı heva heveslerinden konuşmazlar. sözleri bin bir hikmet barındırır.

Âşık ne güzel demiş;

İksiri azamdır sırrı ehlullah. Haki gevher taşı kimya ederler.[3]

Mürşidi Kamil olan zatların sözlerini cüzi akıllarıyla anlamaya çalışan sözümüz onlara bazı kendilerini tasavvuf erbabı gören kişiler Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri de dâhil olmak üzere birçok Allah dostunu anlayamamışlar, yolunda olduklarını İddia etseler de dillendiremedikleri inkârcılıklarını hep içlerinde saklamışlar, saklamaya da devam etmektedirler.

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerinin irşat ile vazifeli olduğu süre boyunca söylediği her biri hikmet dolu kelamları günümüzde teker teker zuhur etmektedir.

Cennet Mekânın maneviyatını anlamamış, onu aksakallı dede sanan bazı yolunda gittikleri söyleyen zatlar, Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerinin yaşadığı dönemde günümüz meselelerini anlatırken, söylediklerini abartılı bularak, umursamamışlar. Günümüze gelindiğin de “Efendi Baba’nın dedikleri ne kadar doğruymuş, söylediklerinin hepsi teker teker zuhur ediyor” demekten de kendilerini alıkoyamamışlardır. Özellikle Suriye de yaşanan olayları daha ortada hiçbir şey yokken Cennet Mekân bir bir anlatmıştı.

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri bu meseleleri idrak edemeyenleri bizden çok iyi bildiği için derin tasavvufi meseleler başta olmak üzere manevi sırları bu insanlara açmaktan çekinmiş ve;

"Evladım! Bu anlattıklarımız bırak hoca efendileri, bizim yolumuz da gittiklerini söyleyenler var ya onlara anlatsak, ilk onlar bizi taşlarlar." Buyrumuştur.

Öyle de olmuyor mu?

Duymadıkları, Anlayamadıkları, çözemedikleri meseleleri inkâr etmek, muhalefet etmek en büyük işleri değil mi?

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.lerinin söylemlerini açıktan ve gizliden inkar edenlere baktığımızda;

Kimi inadından inkâr ediyor, kimi hasetliğinden inkâr ediyor, kimi cüzi aklıyla anlayamadığından dolayı inkâr ediyor, kimi sözleri aktaran kişiye olan hasutluğundan dolayı inkâr ediyor, kimi ahmaklığından dolayı inkâr ediyor, kimi de tasavvufi öğretileri kavrayamayıp düz bir İslam anlayışına körü körüne bağlı olduğu için inkâr ediyor. Kimi de "bize niye bu meseleler anlatılmadı" diye inkâr ediyor.

Bu kişilerin hiçbirisi ne İslam’ı anlamışlar, ne tasavvufu anlamışlar, ne cennet mekânı anlamışlar. Bu gizli ve açık inkârcılar; hiçbir emek harcamadan sırf  hazır lezzetlerle yetinen, yarını düşünmeye vakti olmayan eyyamcı[4], günü birlikçi amatör cahillerden oluşmaktadır. Bu amatör cahiller Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri tabiriyle bu yolun haramileridir.

Bunların derdi Ne İslam’a hizmet, ne Yolumuza hizmetdir.

Bunların derdi kendi nefsi krallıklarında padişahlık yapma sevdasıdır. Bu kişilerin bırakın yola hizmet etmeyi, hizmet edenlerinde önü kesmek kendilerine addettikleri en büyük görevleridir. Bu sebeple olur olmadık her şeye bir kulp takmanın beşindedirler.

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri günümüzde yaşanan sıkıntılardan tutunda, Mehdi Resul’ün gelişine kadar yaşanacakları ve zuhurunu, Hz. İsa (as) nüzulünü, deccalin çıkmasını, İslam nurunun tamamlanmasına kadar yaşanacak tüm hadisleri en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Bunlarda tek tek kayıt altına alınmıştır...

Bu anlatıları da Abdullah Baba (ks) Hz.leri KIYAMET ALAMETLERİ adlı eserde toplamak için bir çalışma yapılmış, hazır bir şekilde bekletilmektedir. Yayınlanma hususunda bazı çekincelerimiz bulunmaktadır. Bunlardan birisi İslam düşmanlarının yazılanlardan istifade edip tedbir almaları, ikincisi ise fitneye mahal verecek olması. Bu sebeple hazırlanan risaleyi şu an kendi içimizde dağıtmayı düşünerek, bilgilendirme olması açısında risalenin ana başlıklarını aşağıda madde madde sıralamayı uygun bulduk.

Abdullah GÜRBÜZ (ks) Hz.leri

KIYAMET ALAMETLERİ

 

1-      İstanbul Depremi ve Tsunaminin Vuracağı Bölgeler

2-      İzmir Depremi

3-      İzmir Depremin den Sonra Çıkan Yangının Çok Uzun Bir Süre Söndürülememesi

4-      Hangi Deprem Sonrası Yunan İşgali Olacağı

5-      Köprülerin Vurulması

6-      Marmara Bölgesinde Bulunan Sanayi Tesislerinin Yunan Tarafından Vurulması

7-      İstanbul’un İşgali

8-      Türkiye’nin Girilen Savaşta Mağlup Olması

9-      Türkiye’nin Nato tarafından İşgal Edilmesi

10-   Savaşta Mağlup Olan Türkiye’ye Hangi Devlet tarafından Yardım Edilecek ve Kurtulunalacak

11-   Rusya’nın  Nato tarafından İşgal Edilmesi

12-   Melhame'i Kübra

13-   Amik Ovası

14-   Şarkışla’nın Önemi ve Yaşanacaklar

15-   Hz. Mehdinin Zuhuru

16-   Hz. Mehdi Kaç Yılında Doğdu?

17-   Hz. Mehdi Şuan Nerede?

18-   Hz. Mehdinin Türkiye de ve Dünyamızda Yapacakları

19-   Hz. Mehdinin Hüküm Edeceği Hazineler Ve Yer Altı Kaynakları

20-   Hz. Mehdinin Nerede Biat Alacak

21-   Hz. Mehdinin Ordusuna Hangi Milletler Yardım Edecek?

22-   Hz. Mehdinin Konya İlişkisi (Konya da Yaşanacaklar- Konya Mevlevi Dergâhı)

23-   Hangi İl İslam Dünyasının Başkenti Olacak?

24-   Kâbe Baskını

25-   Rasulallah (sav) Efendimizin Necid’e Dua Etmemesi

26-   Hz. Mehdinin Necidliler Tarafından Mekke den Sürülmesi

27-   Riyad’dan Şeytanın ve Fitnelerin Çıkması

28-   Dervişlere Verilecek Manevi Görevler

29-   Savaşta Silahların Çalışmaması, Uçakların Havada Asılı Kalma Meselesi

30-   İstanbul’un İkinci Fethi

31-   Abdulaziz Debbağ Hz.leri İle Abdullah Baba (Ks) Hz.lerinin Dervişlerinin Alakası

32-   Mezheplerin Ve Tarikatların Kalkması, Cem Olması

33-   Beşar Esat

34-   Beşar Esat’ın Amcası Rıfat Esat

35-   İnsanların En Küçüğünden En Büyüğüne Kadar Bir Gece Uyandırılması

36-   İnsanların Alınlarında Haza Kâfir Haza Mümin Yazması

37-   İçki, Kumar, Fuhuş vs. Ortadan Kalkması

38-   Yahudilerin Mescidi Aksa’yı Yıkma Planları

39-   İsrail'in Filistinlilere Katliam Yaparak, Sürmesi

40-   Mescidi Aksanın Altının Oyulup Bombalarla Doldurulması

41-   Mescidi Aksanın Patlatılması, Yahudilerin Ölmesi

42-   Ashab-ı Kehf’in Kalkması

43-   Türkiye’de Ve Dünyada Önemli Ölmüş Kişilerin Kaldırması, Hakikati İkrar Etmeleri

44-   Hz. İsa (as) Nüzulü (Nüzûl-İ Îsâ Meselesi)

45-   Hz. İsa (as) Göstereceği Harikulade Haller

46-   Hz. İsa (as) Şam’a Gitmesi

47-   Hz. İsa’nın Türkiye de ve Dünyada Yapacakları

48-   Hz. İsa (as) Uydular Meselesi

49-   Hz. İsa (as) TV Ve TV Alıcıları Meselesi

50-   Hz. İsa (as) Papazlarla Mücadelesi

51-   Hz. İsa (as) Mağlup Olup Tur Dağına Çıkması

52- Nuh (as) Ve Başka Peygamberler Döneminde Irak Bir Bölümü İle Şam’ın Bir Bölgesinde Muhafaza Edilmiş Zatların Hz. İsa (as) Geldiğinde Bulundukları Yerlerden Çıkmaları

53-   Deccal

54-   Geçmiş Deccallar Ve Günümüzdeki Deccal Kimdir?

55-   Deccalin Yapacakları

56-   Deccale Tabi Olacaklar Kimlerdir?

57-   Deccal Kaç Gün Dünyada Kalacak?

58-   Deccalin Ölümü

59-   Deccalın Yahudi Ve Cin Kökenleri Meselesi

60-   Beni Asfar (Sarı Oğulları) Kabilesi

61-   Ye'cüc ve Me'cüc

62-   Ye'cüc ve Me'cüc Adana Detayı

63-   Hz. İsa (as) Tur Dağındaki Duadan Sonra Yecüc Mecücün Kafalarında Kurtçuklarla Ölmesi

64-   Hızır (as) Öldürülmesi

65-   Tabutu Sekine (Ahit Sandığı)

66-   Tabutu Sekine Nerede? İçinde Ne Vardır?

67-   Süleyman (As) İfritlerinin Yeri

68-   Merih Yıldızına Amerikalıların Gitmesi

69-   Mars Da Hayat Var Mı?

70-   UFO’ların Vurulması

71-   Ülkemizde Petrol olan iller…

72-   İsrail Ve Mısır Arasında Yaşanacak Meseleler

73-   Türkiye İsrail İttifakı

74-   Türkiye ve İsrail Birlikte Suriye’yi Vurması

75-   Türkiye’de Sol Cenahla Başlayacak Bir Akımla,  Önemli Olayların Olması

76-   Türkiye De Ki Siyasi Değişiklikler

77-   Firavun Hükûmetinin Başa Gelmesi

78-   Bir Ekmeğin Bulunamayacağı Zaman Dilimi

79-   Müslümanların Fişlenmesi

80-   Sakal Ve Sarık Takanların Durumu

81- Türkiye’de İslam Düşmanlarının Bahar Gününde Soğuk Çarpmasıyla Dökülen Çiçekler Gibi        Sokaklarda Ölmesi Meselesi

82-   Türkiye’de Takva Ehli Bir Zatın Yolunda Gelenlerin İktidarıyla Ülkenin Kurtulması

83-   Yavuz Sultan Selim Meşrebinden Bir Zatın Çıkması

84-   Alfabenin Değişmesi

85-   Romanın Fethi

86-   Avrupa Kıtasında İslam Olacak Ülkeler

87-   Dünyanın İslam ile Şereflenmesi

88-   Anadolu’da Ölü Volkanların Patlaması

89-   Huzur Sükûn Dönemi Altın Çağ

90-   İnsanların “Senin Böyle Güzel Günlerin Var Mıydı Allah’ım” Diyerek Ağlaşmaları

91-   Uçan Arabalar

92-   Kıyamet Öncesi Cinleri Durumu

93-  Bir Zaman Sonra Tekrar Bozulmanın Başlaması (Eskiden Üzümden Şarap Yapılırmış)

94-   Kısa Sürede Bozulmanın Bütün İnsanlığa Yayılması

95-   Kıyamet Alametleri

96-   Dabbetu’l-Arzın Çıkması

97-   Duhan (Duman)

98-   Hicazdan Çıkacak Ateş

99-   Güneşin Batıdan Doğması, Doğduğu Yerden Batması

100-   Güneş Gezegeninden Bir Gezegenin Yörüngesinden Çıkarak Dünyaya Çarpması[1] Yer Hayvanı

[2] Keşif ve kerametleri

[3] Erzurumlu Emrah (ks)

[4] Davranışlarını yere ve zamana göre ayarlayan, gününü gün eden kimse.

Okunma Sayısı : 6086

Soru Tarihi: 1/30/2023

Yorumlar
Seyfullah Kilic

Abdullah Babamın Kıyamet Alemetleri kitabının 39. Maddesinde işaret ettiği İsrail'in Filistin silmesi olayı bu zaman diliminde yasadigimiz olay midir? 

Hasan Hoca

Konu başlıkları muhteşem....

Burak Kahraman

Nasıl okuyabilirim kitabı çok okumak istiyorum

Mustafa Pamukcu

Esselamualeyküm Efendim, Ben 2009 yılından itibaren Babaya Tabiyim ama Almanyada ikamet ediyorum bu güzel Eseri bize yollanabilirmi müsade varsa Ihvanlarımızla Paylaşalım.

Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *