SORULAN SORU

Vesvese nedir? Vesveseden nasıl kurtuluruz?

CEVAP

Sözlükte fısıltı, hışırtı gibi gizli söz, fiskos, kuruntu, işkil gibi anlamlara gelen vesvese, ıstılahta, şeytanın kötü bir işin yapılması, iyi bir işin terk edilmesi veya geciktirilmesi ya da eksik yapılması için insanı kışkırtması, aklını çelmesi, nefsin bayağı arzularına uymaya teşvik etmesi” demektir. Vesvese kelimesi Kur’an’da dört yerde geçmektedir.

Vesvesecinin (vesvas) şerrinden Allah’a sığınılması emredilmiş [1], şeytanın Hz. Âdem ile eşini cennetten vesvese yoluyla çıkardığı bildirilerek mü’minlerin bu konuda duyarlı olmaları ısrarla istenmiştir. [2]

Hz. Peygamber (s.a.v.) de müminlere vesvese ile hareket etmemelerini tavsiye etmiş, vesvesenin dini-hukuki bir hüküm doğurmayacağını bildirmiş ve vesvese ile hareket edenin talakını (boşamasını) geçerli saymamıştır.  [3]

 Vesvesenin etkisi önü alınamaz bir güç değildir. Dikkatli bir dini şuura, Allah karşısında ahlaki bir sorumluluk duygusuna sahip olan kişilerde bu etki işlemez duruma gelir. Kur’an’daki şu ayet bunu açıkça ortaya koymaktadır: “Takvaya erenler Allah karşısında hassas bir sorumluluk duygusuna sahip olanlar şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca Allah’ı anarlar ve gerçeği görürüler.” [4]

Şeytanın nasıl yenebiliriz? Sorusunu geniş bir şekilde cevaplamıştık. http://www.abdullahbaba.com/soruDetay.asp?sorularID=74

Gelelim sorunuza vesveseden nasıl kurtulabiliriz?

Cennet Mekân üstadımız Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hz.lerinin tavsiyeleriyle sorunuzu cevaplamaya çalışalım inşallah.

Vesvesenin ilk başlangıcı tuvalettir, kişi defi hacet adaplarına dikkat etmeli, taharetini düzgün yapıp üzerinde büyük abdestine dair izler bırakmamalıdır. Tuvalet ve banyoda fazla uzun süre kalmamalıyız. Banyo yapılan yere bevletmeyiniz. Bu tür yerlere dikkat etmeliyiz. Allah-ü Teâlâ Hz.leri (tahir) temizdir. Temiz olanı sever. Maddeten ve manen temizliğimize dikkat edeceğiz.

Şakik-i Belhi Hz.leri cismaniyetin temizliği gusül ile, kalbin temizliği hüzün ile, dilin temizliği zikir iledir diyerek bizlere yolu göstermiştir.

Kişi temizliğine önem vermeli ki zahiri kirlerinden arınsın.

Bu tür şeylere ilk beden temizliği ile başlamalıdır. Daha sonra kalp temizliği gelir ki, kalp temizliği hüzün ile gerçekleşir. Allah’ın dostlarına, Efendimize (sav) bağlılıkla o hüzün gerçekleşir, insanın içinde bir burukluk olur. Bu halde zikir ile kalbin temizlenmesine vesile olur.

Kâinatta hiç bir şey boşluk kabul etmez. Dolayısıyla biz kalbimizi Allah’ın zikriyle, Efendimiz (sav) Hz.leriyle, Allah’ın dostlarıyla doldurmaz isek şeytan hemen kalbe yerleşir. Allah esirgesin zaten sıkıntının temeli de budur. Onun için Rasulullah (sav) efendimiz daima zikri tavsiye etmiyor mu?

Efendimiz (sav);"Şeytan aleyhi lane müminin kalbine bakar, bakar ki Allah’a ait hiç bir şey yok, kalp boş boş çalışıyor. Hemen türlü türlü vesveseleri kalbe salıverir. Şeytan aleyhi lane bakar ki bu gönülde Allah zikrediliyor der ki ‘eyvah buradan bize giriş yok’ ümidi keser ve ayrılır." buyurmuştur.

Ayeti kerimede “Kim Rahmân'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. [5]

Vesveseler, Nas süresinde gecen “vesvasil hannas” hannas şeytanının vesvesesidir.

Cinlerden olsun in­sanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların mâlik ve hakimine sığınırım!" [6]

Cennet Mekân Üstadımızın yanına sıkıntıları olan ihtiyar, piri fani bir kadın geldi. Şeyh efendi Hz.leri okunması gerektiğini söyleyince, ihtiyar kadın okundu. Kadında ardı ardına esnemeler meydana geldi. Efendi Baba Hz.leri;

Bir insana “hannas şeytanı” girdi mi, esneme şeklinde dışarı çıkar. Bu yaşlı kadın kimsesiz dul,yalnızlıktan kadın kendi kendine kurup duruyor. Şu şöyle midir bu böyle midir? İnsan yalnız kaldı mı böyle kurar. Oysa Allah’ı zikretse böyle olmazdı.

Rasulullah Efendimiz (sav);

Ey ashabım siz uyuyamazsanız Allah’ı zikredin. Şeytan aleyhi lane hemen başınızdan gider. Bir an önce uyusun diye sizi terk eder, sizden ilişkiyi keser.

Kabristanlığa gittiğiniz zaman kabristanlarda fazla beklemeyin. Özellikle bayanların evde üstleri açık fazla durmaması, yatarken avret yerleri muhakkak kapalı ya da üstleri örtülü olması gerekir. Kişi evine girdiği zaman boş dahi olsa selam vererek girmelidir.

Rasulullah (sav) Hz.leri: "Bir kimse içinde kimse bulunmayan bir eve girdiği zaman: "Allah’ın selamı hem bizim üzerimize, hem de Allah’ın salih kulları üzerine olsun." desin. (Buhari, Edeb-ülMüfred)

Günümüzde cin taifesi yoğun bir şekilde ümmeti Muhammedi rahatsız etmektedir. Cin taifesi eskiden ibadet ve taat çok olduğu için Müslümanların yanında meydan bulamıyorlardı.Ama artık Müslümanlar ibadetten taatten uzaklaştıkça, onların yaşam alanları daha da genişledi çoğaldı ve dolayısıyla onlarda ilk fırsatta Müslümanlara karşı vesvese vermek için müdahale ediyorlar.

Bunun için 7 ayetel kürsi, felak, nas şerifeleri muhakkak sabah hanelerimizden çıkarken okumamız lazım. Eğer ev hanımı ise sabah kalktığı zaman yedi ayetel kürsi okumalı; sağına, önüne, soluna, arkasına, yukarıya, aşağıya üflemeli, en sonunda içine çekerek okumalıdır. Bayanların özel hali olduğu zaman  “Estek fi külli şerri bi la ilahe illallah” desin. Efendim hazretlerinin bize tavsiyesi idi, bu vesveseyi çok çabuk keser Allah’ın izniyle onun için bu duayı yapmamız iyi olur inşallah.

Gaflet üzere olmamakta kişiye vesvese verir.

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah`ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir”

Allahlı çok zikredelim, haram olan işlerle, haram olan kişilerle görüşmeyelim inşallah…

Namaz sırasında vesveseden kurtulmanın çaresi nedir?

Namaz kılarken, nefis ve şeytan size çeşitli vesveseler verir. “Kapı açık mıydı? Arkadan biri mi geliyor? Veya (kadınlara)çocuğun üstü mü açıldı? gibi… Bunun en önemli sebeplerden biri abdestin adaplarına uygun alınmamasıdır. Kişi abdest alırken  “Ya Rabbi! Peygamber (sav) Efendimiz nasıl abdest aldı ise, benim abdestimi de öyle almak nasip eyle” diye dua etmelidir ki hem Allah’ın (cc) rızasını kazanmış olsun hem de Resullahın övgüsüne mazhar olsun. Abdest alırken özellikle buruna verilen su şeytanı bizden uzaklaştırır. Bu da namazı dosdoğru kılmamızı sağlar.

Namazda vesvese geldiği anda “Ben Rabbimin huzurundayım” diyerek o vesveseyi engellemeliyiz. Namazda ayetleri kulağımızın duyacağı kadar sesli okursak muhakkak vesvese azalır. Şeytanı Lâin size bir secdede, bir de dua anında vesvese veremez. Namazı kıldıktan sonra “benim namazım olmadı” diye hüküm vermeyin. Namazınız sahihtir ancak derece derecedir.

Şeytan namaz kılarken kişiye abdestinin kaçtığını hissettirerek vesvese verir. Böyle bir durumla karşılaşan Sahabeyi Kiram Hazeratı Peygamber Efendimiz (sav) Hz.lerine durumu anlatır.

Peygamber Efendimiz (sav) " Ses duydun mu ?" diye sordu. Sahbeyi Kiram Hz.leri; yok dedi.

Peygamber Efendimiz (sav) " Koku aldın mı ?" diye sordu. Sahbeyi Kiram Hz.leri; yok dedi.

Peygamber Efendimiz (sav) " Sadece Şeytanın vermiş olduğu bir evhamdır. Sakın itibar etmeyin. Namazın NAMAZDIR... 

“Ses ve koku olmadıkça abdest almaya gerek yoktur.” buyurmuşlardır. [7]

Yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklerde dikkat etmemiz lazımdır. Nasıl yenilen domuz eti insanda eşcinselliği, kıskanmamayı sağlıyorsa, Allah’ın helal kıldığı yiyeceklerde nefsani hastalıkların giderilmesine sebep olur. Örnek vermek gerekirse;

Resullah Efendimiz (sav); Sirke içtiğinizde bir ferahlama olur şeytan sizden uzaklaşır. buyururlar

Bir başka hadisi şerifte ise efendimiz (sav); Kim sabah aç karnına yedi tane acve hurması yerse o gün ona ne sihir ne de zehir tesir eder.” Buyurmuştur. [8]

Allah’ın menfi veya müspet kıldığı gıdaların hepsinin insan nefsi üzerinde tesiri vardır.

Allah’ın Rahmeti, Bereketi, İhsanı üzerinize olsun.

 

 

 [1] Nas, 114/1-6

[2] A’raf, 7/20

[3] Buhari, Talak, 11

[4] Araf 7/201

[5] Zuhruf 36

[6] Nâs Suresi, 1-6

[7] Buhârî, Vudû’, 4; Tirmizî, Tahâret, 56

[8] Buhari
Okunma Sayısı : 14055

Soru Tarihi: 10/4/2015

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *