SORULAN SORU

Güneş ve Ay tutulması, tabiat, doğa olayların da, Abdullah Babamız (ks.) Hz. ne gibi görüşler de bulunmuştur? Yapmış olduğu ibadet taat herhangi fiili bir durum söz konusu mudur? Bizlere ne gibi tavsiyeler de bulunmuştur?

CEVAP

Murşidi Kamiller hem sireten [1] hem de sureten[2] Rasulullah (sav) benzedikleri için Peygamber Efendimiz (sav) Hz.leri o nurlu hayatında ne yapmışsa mürşidi kâmil olan zatlar da aynısı yapmışlardır. 

Hz. Huzeyfe (ra) anlatıyor:

"Resülullah (sav)'ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı." [3]

Hz. Aişe (ra ) diyor ki: "

"Rasulullah (sav) bir bulut görecek olsa bu yüzünden bilinirdi. Ben (bir seferinde):

"Ey Allah'ın Resûlü, halk bir bulut görecek olsa, yağmur getirebilir ümidiyle sevinir, halbuki sen bir bulut gördüğünde üzüldüğünü yüzünden okuyorum, sebebi nedir?" diye sordum. Bana şu cevabı verdi:

"Ey Aişe! Bunda bir azab bulunmadığı hususunda bana kim te'minat verebilir? Nitekim geçmişte bir kavm rüzgarla azaba uğratılmıştır. O kavim azabı gördükleri vakit: "Bu gördüğümüz, bize yağmur getirecek bir buluttur" demişlerdi." [4]

Rasulullah (sav) gök gürleyip, şimşek çakınca şu duayı okurdu:

"Allah'ım bizi gadabınla öldürme, azabınla da helak etme, bu (azabı)ndan önce bize afiyet (içinde ölüm) ver." [5]

Rasulullah (sav) rüzgâr estiği zaman şu duayı okurdu:

 "Allah'ım, senden bunun hayrını ve bunda olan (menfaatların da) hayrını ve bunun gönderiliş maksadındaki hayrı da istiyorum. Bunun şerrinden, bunda olanın şerrinden, bununla gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınıyorum." [6]

Güneş ve ay tutulması esnasında namaz kılmak sünnettir. Bu kılınan namazlara küsuf ve husuf namazları denilmektedir.

Ebû Davud`un naklettiğine göre:

Rasulullah (sav) iki rekât namaz kıldı ve rekâtlarda ayakta duruşları (kıyamı) uzun yaptı. Sonra geri döndü, güneş açılınca da şöyle buyurdu:

"Bunlar, Allah`ın kendisiyle kullarını korkuttuğu belgelerdir. Bu gibi mucizeleri gördüğünüz zaman, farz namazlardan en yeni kıldığınız namaz gibi namaz kılınız" [7]

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri güneş ve ay tutulduğu zaman yanındaki dervişleriyle namaz kılar; arkasından “bu tutulmamanın getireceği sıkıntılardan sana sığınırız, Ya Rabbi!” diye dua ederdi.

Ayeti Kerimesinde Cenab-ı Rahman olan Allah (cc)  “Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez.” [8] buyurmaktadır.

Güç ve kudret sahibi olan Cenab-ı Rahmandır. Onun müsaadesi olmadan bir yaprak bile inemeyeceğine göre yaratılan her şeyin sevk idaresi Allaha (cc) aittir.  Yüce Yaradan sevk ve idareyi de sebepler dairesinde yapar. Hiçbir şey sebepsiz olarak zuhura gelmez. Bu olaylar muhakkak olacak bir takım şeylerin de zeminidir. Allah sonuçsuz hiçbir sebep de yaratmamıştır. Yalova da deprem oluyor, Urfa’da petrol çıkıyor. Bu olaya hepimiz şahit olmuşuzdur. Celal sonrası ikram… Ya Zel Celali vel İkram

Rabbim izzet ve ikramını üzerimizden eksik etmesin inşallah…[1] Sireten: İç yapısı, ahlâk ve sıfat itibarıyla.

[2] Sureten: Görünüş itibarıyle.

[3] Ebü Dâvud, Salât 312, (1319); Nesâî, Mevâkît 46, (1, 289).

[4] Buhârî, Tefsir, Ahkâf 2, Edeb 68

[5] Tirmizi, Da'avat 51, (3446)

[6] Buhari, Bed'ül-Halk 5, Tefsir, Ahkaf 2, Edeb, 68; Müslim, İstiska 14, (899); Tirmizi, Da'avat 50,

[7] Buhârî, Küsuf, 6, 14; Müslim, Küsûf, 21, 24; Ebû Dâvud, İstiskâ, 3, 4

[8] En'am, 6/59
Okunma Sayısı : 7732

Soru Tarihi: 8/22/2017

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *