SORU ARA

SORULAN SORU

Tevhid, salavat ve lafza-ı celal hatimleri hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP

Mevtalarımızın arkasından yapılması en güzel amellerden birisi tevhid hatmi, salavat hatmi, lafzai celal hatimleri yapmaktır.

Resulullah (sav) Efendimiz;

“Bir kimse, kendisi veya başkası için yetmiş bin adet kelime-i tevhîd (La İlahe İllallah) okursa, günahları afv olur.” [1]

Başka bir hadisinde; Her kim 70.000 defa kelime-i tevhidi söylerse o kimse bağışlanır. Kim için söylenirse o da bağışlanır” buyurmuşlardır. [2]

Muhyittîn-i Arabî Hz.leri kabristan ziyaretinde bulunduğu sırada küçük bir çocuğun bir mezarın üzerine kapanıp hüngür hüngür ağladığını görür. Allah dostu büyük evliya Muhyittîn-i Arabî Hz.leri o çocuğun neden ağladığını manen bildiği halde yine de ona ağlamasının sebebini sorar.

Çocuk bu mezarda annem yatıyor ve burada ona azap ediyorlar büyük işkence görüyor. der.

Bunun üzerine Muhyittîn-i Arabî Hz.leri;

Ya Rabbi; Bu mezarda Cehennem ateşi var. Hadisi Şerifte” Kendisi için veya bir başka Müslüman için yetmiş bin kelime-i tevhit okuyanın günahları affolunur” buyuruluyor. Yetmiş bin Kelime-i Tevhid okumuştum ve sevabını kimseye bağışlamamıştım, bu kadının günahlarının affı için bağışlıyorum” dedikten sonra, o ağlayan feryat eden çocuk birden sevinç ve neşeye boğulur ve koşarak gelir Muhyittîn-i Arabî Hz.leri boynuna sarılarak annemi affettiler” der.

Bunun üzerine Muhyittîn-i Arabî Hz.leri de Allah’a şükürler olsun, bu günahkâr kadın Kelime-i Tehlil (Tevhid) sayesinde günahtan ve büyük azaptan kurtuldu.” Buyurur.[3]

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri bir yakınımız vefat ettiği zaman hemen kelime tevhit toplar, ölen kişini ruhaniyeti bağışlayarak affı mağfireti için dua ederdi.

Bizlere tavsiye olarak;

“ Yanınızda her zaman tevhidiniz (la ilahe illallah), lafza-i celaliniz ( Allah ) olsun, bir cenazeniz olduğu zaman hemen bağışlama yaparsınız.” Buyururlardı.

Tevhid hatmi 70.000 La ilahe illallah (yetmiş bin) ,

Salavat hatmi 10.000 ( on bin),

Lafza-i Celal hatmi 100.000  Allah ( yüz bin )den oluşmaktadır.[1] Makâmât-ı Mazhariyye

[2] Mübârekfûrî, Mukaddime, s. 308; Haldun el-Ahdeb, Esbâbu ihtilâfi’l-muhaddisîn, s.614.

[3] Bursevî,Kitâbü’n-Netice, I, 226. Münâvî, Feyzu'l-kadir, VI, 189.

 
Okunma Sayısı : 7264

Soru Tarihi: 2/28/2016

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *