SORULAN SORU

Evlerimizde maddi ve manevi huzuru sağlamak, islami bir aile düzeni için neler yapmalıyız? Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Abdullah Babamızın tavsiyeleri nelerdir ?

CEVAP

Bir Müslüman ne olursa olsun ister zengin ister fakir, ister genç ister yaşlı, ister evli ister bekar, ister sıhhatli ister hasta her halinde huzurlu mutlu bir hayat yaşamak, Allah rızasını kazanmak istiyorsa her halükarda Peygamber Efendimiz (sav) Hz.lerinin hayatını örnek almalıdır. Allah (cc) rızasına, sevgisine ve günahların bağışlanmasına mazhar olmak, dünya ve ahiret hayatında huzur bulmaya giden yol Peygamber Efendimiz (sav) ‘i örnek hayatından geçer.

 De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”[1]

“(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.”[2]

Biz hayatımızın her evresini Peygamber Efendimiz (sav) Hz.lerinin hayatına rabt edip benzetirsek, ev hayatını, eşleriyle olan münasebetlerini bilirsek işte o zaman gerçek huzuru bulmuş oluruz.

Mutlu, huzurlu bir aile ortamı yaşamak için hem kadına hem de erkeğe düşün görevler vardır. İlk önce ailenin tüm bireyleri kendilerine Allah(cc) tarafından biçilen rollerine riayet etmelidir. Kadına İslam’da biçilen rol bellidir, erkeğe biçilen rol bellidir. Bu rollere riayet etmeyip bir birbirlerinin rolleri çalmaya kalkışılıp bu hudutlar muhafaza edilmezse ailede huzursuzluklar çıkmaya başlar.

Bir evlilikte sadâkat olacak. Zor zamanlarda tarafların birbirine fedakârlığı olacak. Birbirlerine güzel davranışları olacak. Karşılıklı saygı olacak. Samimiyet olacak, laubalilik olmayacak. Vakar olacak, kibir olmayacak. Tevazu olacak, zillet olmayacak.

Tabiri caizse erkek erkekliğini bilecek kadın da kadınlığını bilecek. Erkek vakarlı olup vara yoğa konuşmayacak. Erkek sakin olur, aklı başında olur, asil olur. Her şeye cevap vermek bir marifet değildir.  Hanım kardeşlerimizin de itaatli olmazı gerekir. Bir bayanın asaletine yakışmayacak tavırlarda bulunmayacak.   

 İslam'da aile dirliği kocanın hâkimiyetine dayandırılmıştır. Ayet-i kerime de ;

"Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. O sebeple ki, Allah onlardan kimini (erkekleri) kiminden (kadından) üstün kılmıştır. Bir de (erkekler kendi) mallarından infak etmektedirler. İyi kadınlar itaatli olanlardır..." [3]

Hz. Hüreyre (ra) anlatıyor: Rasulullah (sav) buyurdular ki:

"Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim." [4]

Baba bir ailenin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Rasulullah (sav);

“Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobandır ve güttüğü sürüden sorumludur.” [5] buyurmuşlardır.

Baba ailesinin iaşenin kazanacak, onların İslami bir hayat yaşaması için olan gücüyle mücadele edecek. Sabah namazlarına kalkacak, bütün ailesini güzellikle kaldıracak. Ailesinde bir hata İslam’a aykırı bir davranış olduğu zaman herkesin önünde olmayacak şekilde kenara çekerek saygılı bir biçimde hatasını söyleyecek, ailesi de nefsiyle karşı çıkarak değil bütün benliğiyle kabul edecek. Birbirlerine saygılı bir biçimde sorunları çözmeye çalışacaklar.  Aile reisinin bir duruşu olacak, baba gibi olacak. Babanın duruşu yoksa ailede bir düzenin olması çok zordur. 

Peygamber (sav) Efendimiz;

“Ey insanlar! Kadınların haklarına riâyet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsıye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!” [6]

“Mü’minlerin iman bakımından en kusursuzu, ahlâkı en güzel olanıdır. Ahlâkı en güzel olanınız da kadınlarına en güzel davrananınızdır.” [7]

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri erkeklerin sert mizaçlı olup çabuk sinirlendiklerini söyler böyle sinirlendikleri zaman bayan kardeşlerimizin karşılık vermemelerini tavsiye ederdi. Bir erkeğin limon satarak dahi olsa evinin iaşesini kazanması gerektiğini, kadınlarında olur olmadık isteklerde bulunup da kocalarını bunaltmamalarını söylerdi.

Televizyondaki dizilerle, filmlerle, sosyal medya ile insanlara dünyevi bir hayat pompalanmakta hiç ölünmeyecekmiş gibi bir yaşantı yaşatılmak için çaba harcanmakta. Bir liralık gelirimiz varken on liralık hayat yaşamaya çalışılmakta. Aile müessese bitirilip hanım kardeşlerimize feministlik aşılanmaktadır. 21. Yüzyıl modern kargaşası içerisinde İslam’ın kadını verdiği yüksek değeri bir kenara itip gayri müslümlerin görüşlerini benimseyen bir ailede huzur olması da düşünülemez.

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri;

Bir evin huzuru selamla başlar evladım. Bir erkek selamünaleyküm deyip kapıdan içeri girer eşi de ve aleykümselam deyip beyini güler yüz ile kapıda karşılarsa “Allah’ın selameti, rahmeti, inam ve ihsanı o evin içerisini kuşatır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Evine girerken selam veren, Allah’ın himayesinin garantisi altındadır.[8] Evine girince, ev halkına selam ver ki, evin iyiliği ve bereketi artsın![9] Derdi.

Evin içerisine girdiğimiz zaman ailemizin üzerine muhakkak yedi ayetel kursi okunup mühürlemesi, korumaya alması lazım. Çocuklarımız yattığı zaman Ayetel Kürsi, Felak ve Nas sureyi şerifelerin okuması, ailemize yedi ayetel kursi okuyup bağışlama yapmaları öğütlenmenledir.

Bir erkek evine girdiğinde eşine yardım etmesi gerekir. Hz. Âişe’ye: - Peygamber (sav) evinde ne yapardı? diye sordular.

O da şu cevabı verdi: - Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi.[10] Bize göre ev işlerinde erkeğin kadına yardım etmesi, erkekliğe yakışmaz. Halbuki ev işlerinde kadına yardım etmek erkeğe bir şey kaybettirmediği gibi, aralarındaki sevgi ve yakınlığı daha da artırır. Şuna da dikkat etmek gerekir ki gün içinde sekiz on saat ağır bir işte çalışan bir erkeğin eve gelince de ev işleriyle meşgul olmadı diye sitem etmek biraz sınırları zorlamak olacaktır.

Bir baba çoluk çocuğuna, ailesine her konuda edepli olunmasını tavsiye etmesi gerekir. Tabi bunu yaparken bağıra çağıra, vurup kırarak değil karşısına güzelce alarak, ikna ederek saygılı bir biçimde anlatması gerekir. Günümüz aile yapısı o kadar bozulmuş bir halde ki ne bunları anlatacak baba var ne de bunları dinleyecek aile.

Bir ailede mahremiyet konusu iyi tahlil edilip, kavratılması gereklidir. Kardeşler bile olsa erkeğin ve kız çocuğunun durumlarını, hallerini birbirlerine mahremiyetlerini güzel bir şekilde anlatılmalı. Anne giyinişine dikkat etmeli. Evde bile olsa iç çamaşırıyla yada edep yerleri gösteren kıyafetlerle çocuklarının yanında durmaması gerekir. Aynı şekilde baba da çocuklarının yanında giyinişine mahremiyete dikkat etmeli. Sıradanlaştırmamalıdır. Ailenizin nasıl olmasını istiyorsanız ilk önce siz öyle olmalısınız. Çocuklarının yanında nahoş şekilde televizyon programları seyredilmemeli.

Çocuk anneye karşı geldi zaman baba karşısına çocuğunu alıp uygun bir lisan ile uyaracak. Aynı şekilde babaya böyle bir hareket yapıldığı zaman anne uyaracak. Baba da anne de bir bir birlerini sahiplenecek. Bir birlerine zıt davranmayacaklar. Anne burada haksız yada baban burada haksız demeyecekler.

İşte bu anlatılanlar çerçevesinde hareket edilirse bir ailede huzur inşa edilerek, tesis edilmiş olunur inşallah.[1] Âl-i İmrân Suresi 31

[2] Enbiyâ Suresi 107

[3] Nisa Suresi 34

[4] Tirmizî, Rada' 10, (1159)

[5] Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâre 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27

[6] Sahih-i Buhârî Muhtasarı, X. 398

[7] Ebû Dâvud, Tirmizî, Dârimî

[8] Ebu Davud

[9] Harâiti

[10] Buhârî, Ezân 44, Nefekât 8, Edeb 40. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 45

Okunma Sayısı : 3728

Soru Tarihi: 10/22/2019

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *