SORULAN SORU

Günlük çektiğimiz evradı şerifimizde yer alan tesbihatları sayılı çekmemizin hikmeti nedir? Bazen dalgınlıkla eksik veya fazla çektiğimiz zaman ne oluyor. Bir sıkıntı olur mu?

CEVAP

Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam efendimizden manen yetkili kılınmış olan Mürşidi Kamiller yetişmiş oldukları meşrep üzerinden kendisine biat eden müridlerine o günün şartlarına uygun müridlerinin sıhhatli bir şekilde devamlarını sağlayacak Peygamber efendimizi tarafından bizatihi uygulanmış olan bazı virdler verirler. Bu tesbihatların pek çoğu Rasulullah Efendimizin de günlük yaptığı sahabe-i Kiram efendimize tavsiye ettiği zikirlerdir.

Yapmış olduğumuz evrad-ı şerife hadis-i şeriflerin ışığı altında Rasulullah Efendimizin tavsiyeleridir. Bu tavsiyeleri de belli bir usul ve metodlar içerisinde mürşidi kâmil olan zat en güzel şekilde ayarlar.

Rasulullah (SAV) Efendimiz; “Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur.” (Taberânî) buyurmuştur.

Yine Rasulullah Efendimiz: “İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.” [İbni Mâce] buyurmuştur.

“Günde yüz kere "Lâ ilâhe illallah" diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.” (Taberânî)

“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Onda öyle bir ayet vardır ki o ayet Kur' an ayetlerinin efendisidir. O da Âyetü'l-Kürsî'dir. " (Tirmizî, V,157, hadis no: 2878).

Haşr suresinin bu son üç ayetinin fazileti hakkında Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Her kim sabahleyin üç defa «Eûzü billâhi’s-semîi’l-âlimi mine’ş-şeytâni’r-racîm» dedikten sonra Haşr suresinin sonundaki üç ayeti okursa, Allah, ona akşama kadar bağışlanmasını dileyecek yetmiş bin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehit olarak ölür. Akşamleyin okursa yine böyledir.”

 “Sabah namazından sonra 12 kere "İhlâs" okuyan, Kur'an-ı kerimi dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.” [Bezzar]

Bize verilen evrad-ı şerife ve adetleri bizatihi peygamber efendimizin tavsiye ettiği şekliyledir. Yukarıda ki hadis-i şerifler bunu açıkça göstermektedir. Adetleri tam yapmaya gelince Üstadımız Cennet mekân şöyle buyurdular.

“Evladım nasıl zahirde telefon numarası varsa bir yeri arayacağınızda görüşebilmeniz için o telefon numarasını çevirmeniz gerekiyorsa aynı onun gibi buda manevi telefon numarasıdır bir eksik bir fazla değil tam çevirmek gerek.” buyurdular.

Talip dersini çekerken dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Üstadımız Cennet Mekân dersimizi sabah namazından sonra çekmeyi tavsiye eder ardından şu hadisi şerifi bizlerle paylaşırdı.

Her kim ki, cemaatle sabah namazını kılar, (namazdan) Sonra güneş doğuncaya kadar (cemaatle veya tek olarak) zikrullah yapar, bundan sonra da iki rekât namaz kılarsa; onun için tam bir hac ve umre sevabı vardır. Tam bir hac ve umre sevabı vardır. Tam bir hac ve umre sevabı vardır. (Tirmizi)

Dersimizi yatsı namazından sonraya bırakmayı tavsiye etmezdi. Uykuya yenik düşüp ya dersinizi çekmezsiniz ya da uyku sersemi çektiğiniz dersin feyzinden faydalanmazsınız derdi.

Kişi evdeyken güzelce abdestini alıp, haydarisini giyip, sarığını sarıp üstadı karşısındaymış gibi dersinin mana ve emniyetini hissederek dersini çekmesi gerekir.
Okunma Sayısı : 6751

Soru Tarihi: 7/15/2015

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *