SORULAN SORU

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerinin üzerimizde taşımamızı tavsiye ettiği koruma levhası hakkında bilgi verir misiniz? Koruma levhasını takmak caiz midir?

CEVAP

Cinlerin musallat olmasından, Korku gibi şeylerden korunmak için ayet ile hadis vb. şeyleri yazıp taşımak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Hz. Peygamber (sav)'den şöyle rivayet etmiştir:

"Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: ‘Allah'ın gazap ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım.’ O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez."

Abdullah bin Amr bu duayı temyiz çağına gelen çocuklarına öğretir, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp onların boynuna asardı. [1]

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri; “Muska vardır. Kişi gece rüyasında korkuyorsa, çocuk sara geçirdiyse, havale geçirdiyse, kadın uykusunda korkuyorsa, Cin Suresinden, Ayet-el Kürsüden, diğer ayetlerden yazılıp, muska verilir.

Bir gün Rasulullah (sav) Efendimize bir sahabeyi kiram ziyarete gelip; “ Ya Rasulullah! Benim evimde kulağıma acayip garaip sesler geliyor, gürültüler oluyor, beni rahatsız ediyorlar” deyince

Peygamber Efendimiz (sav) Hz.leri hemen yanında bulunan Ebu Derda (ra) Hz.lerine gösterdiği ayetleri bir kâğıda yazdırıp, yazılı kâğıdı da yastığının altına koymasını tavsiye eder.

O anda tayfai cin sayha atarak “ Bizi niye Muhammed’e şikâyet ettin” deyip evi terk ederler. Muska vardır. Muska haktır.” Buyurmuştur.

İslâm fıkhı âlimleri, zararı gideren şeyleri üçe ayırmışlardır: Birincisi, açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin olanlarıdır. İkincisi, tıbbî tedâvilerin bir kısmı gibi muhtemel (maznûn) olanlardır ve üçüncüsü de, okuyarak tedâvi gibi, etkisi ihtimalli olanlardır. Zararı gidereceği kesin olan şeyi kullanmak farz ve onu terketmek haramdır. Muhtemel olanı yapmak iyidir. Ancak onu terketmek haram değildir. Üçüncü türünü yapmak da caizdir.[2]

Dolayısıyle İslâm'a göre nazar, korku ve benzeri bazı psikolojik hastalıklar için sûre, ayet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asmak caiz kabul edilmiştir.

Koruma Levhası da bir nevi muska hükmündedir. Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri manen verilmiş bir duadır.

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri; Ben bu levha üzerimde olmadan dışarıya olsun, yola olsun çıkmam evladım, derdi.

Allah'ın izni inayetiyle levha her türlü bela ve musibetten, cin musallatı gibi durumlardan  (usul ve kaidelere göre hareket etmesi halinde) Allah'ın izni inayetiyle korumaya muhafaza etmeye vesile olur.

Levhalarda Arapça olarak,  Ulul azim Peygamber Efendilerimizin, Dört kutsal kitap, Dört büyük melek, Ashab-ı Kehf, Hulefayi Raşidinlerin isimleri bulunmaktadır. Az bir Arapçaya vakıf olanlar dahi üzerinde yazanları rahatlıkla okuyabilir.

Bu tür levhaların belden üst tarafta taşınması uygundur. Kapalı bir şeyin içerisindeyse üzerimizdeyken tuvalete girilmesinde bir beis yoktur.

Bu koruma levhasını cindarların yazdığı şeylerle eş değer tutmak Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerine atılan büyük bir iftiradır.

 

Konuyla ilgili Benzer Sorular

Allahü Teala Hazretlerine bizi her türlü kötülükten, afetlerden, belalardan, musibetlerden şeytanın şerrinden, cinlerin vesvesesinden koruması için dua etmek yeterli değil midir? Korunmak için dua kağıdı, Cevşen, muska vs. taşımak gerekli midir?

 

 


 [1] Tirmizi, Daavat, 94

[2] Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1970, IX, 6395 vd
Okunma Sayısı : 3191

Soru Tarihi: 1/5/2021

Yorumlar
İbrahim pamuk

Allahım Razi olsun çok güzel açıklamışsınız rabbim hizmetlerinizi ve çalışmalarınızı daim etsin inşallah allahım abdullah babamızın himmetini herdaim üzerimizde eylesin inşallah rabbim nuri hocamızdanda Razi olsun Allaha emanet olun

Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *