Sayfa Yükleniyor

Ehl-i Zikrin Durumu

          Fahri Kâinat Efendimiz (sav) Hz.leri şöyle buyuruyor;

            “Rabb’ini zikreden ve zikretmeyen kişilerin misali; diri ile ölü gibidir.” (Buhari)

Rabbini zikreden diri, zikretmeyen ise ölüye benzetilmiştir.

            Ebu Hureyre Hz.lerinden şöyle nakledilmiştir;

            Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki:

            ─ Müferridler (derece olarak) herkesi geçti.

            Sahabeyi Kiram sordular:

            ─ Ya Rasullallah Müferridler kimlerdir?

            ─ Allah’ı çok zikreden erkekler ve hanımlardır.(Müslim)

           

           Ebu Said el Hudri (ra) derki;

            Bir gün Hz. Peygambere (sav);

            Kıyamet gününde, Allah katında derece bakımından insanların en üstünü kimdir? diye soruldu.

            ─ Allah’ı çok zikredenlerdir” cevabını verdiler.

            Bunun üzerine:

            ─ Ey Allah’ın Resulü! Bunlar Allah yolunda savaşanlardan da üstün müdürler? diye sordum.

            ─ Allah yolunda savaşan kişi, elindeki kılıcı parçalanıncaya ve kendisi de kana boyanıncaya kadar kâfirlere ve müşriklere kılıç sallasa, yine de Allah’ı çok zikredenler derece bakımından daha üstündürler, buyurdular.(Tirmizi)

           

           Ebu Said El Hudri (ra) Hazretleri, Hz. Peygamber(sav)’in şöyle buyurduğunu nakleder:

            Kıyamet günü Allah-ü Teâlâ şöyle buyurur:

            ─Mahşer halkı (elbette) kerem ehli olanları bilip tanıyacaklardır”.         Denildi ki:

            ─ Kerem ehli kimlerdir Ya Rasulullah?

             Buyurdu ki:

            ─ Zikir meclislerinin ehlidir. (İmam Ahmed.)

İbn-i Abbas (ra)'dan, Hz. Peygamber (sav) buyurmuşlardır ki:

            “Üç kişi iblisin ve askerlerinin şerrinden masumdur. (iblis onlara zarar veremez) Gece gündüz Allah’ı çok zikredenler! Seherlerde istiğfar edenler! Allah korkusuyla ağlayanlar!”(Ramuzul Ehadis)

            Peygamber (sav) Efendimiz;

            “Zikrullahı çoğaltın. Hatta öyle ki; size deli desinler”(İbn-i Habban)

            “Ey inanlar! Allah’ı çokça zikredin. Ve Onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için üzerine rahmet gönderen O’dur. Merhametlidir.” (Ahzap /41,42,43)

            “Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi zikirden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardır.” (Münafıkun /9)

            “Her kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) Onu git gide çetin bir azaba uğratır.” (Cinn /17)