SORULAN SORU

Üstadımızdan nasıl yardım isteyebiliriz? Manen nasıl çağırabiliriz?

CEVAP

Yardım istemeye istiğaze denir. Yani "Dahilek Üstadım"  yahut "Ya sultan Abdulkadir! Şey’enlillah El Meded" gibi sözlerle evliyanın ruhaniyetinden yardım istemektir, bu da caizdir. Hiçbir beis yoktur. Allah-ü Teâlâ’nın “Allah’tan sakının ve O’na (ulaşmak için) vesileler arayın” buyurmuştur.

Ebu Said Hadimi Hazretleri der ki:

Allah-ü Teâlâ’ya velileri vesile ittihaz etmek ve nebiler ve salihlerle onların ölümünden sonra istiğase yani yardım talebinde bulunmak caiz olur. Çünkü mucize ve keramet onların ölümleriyle kesilmezler.(El Berika)

Meşhur, Şeyhül İslam Ebus Suud Efendi fetvalarından:

            Mesele: Bir kimse, yerinden kalktığında yahut bir belaya uğradığında evliyaullahdan birinin ismini çağırsa, şer’an ne lazım olur?

El-Cevap: Bir şey lazım olmaz.

Mesele: Bir kimse, evliyaullahtan veya şühedadan bir kimsenin mezarına gidip, onlardan imdat istemek için bir hasta iletip, onların ruhları için koyun kurban edip fukaraya sadaka olarak dağıtsa, şer’an o kimseye bir şey lazım olur mu?

El-Cevap: Kurbanı Hak Teâlâ tazimi üzerine kesip, sevabını onların (evliyanın) ruhlarına hediye edip, imdat dilerse bir şey lazım gelmez.(Ebussuud Efendi Fetv.)

Şu hadis-i şerife dikkat buyurun:

          Müzeyne kabilesinden bir evin halkı evin reisine:

          ─Açlıktan ölmek üzereyiz, bize bir koyun kes, dediler. Aile reisi onlara:

          ─Sürüde kesilmeye layık bir koyun yok, dedi.

           Fakat onlar ısrar edince koyunun birisini kesti. Onu yüzdüklerinde kıpkızıl kemikle karşılaştı ve o zaman:

           ─Ey Muhammed, diye bağırdı. Rüyasında Hz. Peygamber (sav) ona gelerek: “Yağmurun gelmesiyle müjdelen. Ömer’e var, O’na selam söyle ve dedi ki: Sen ahdini yerine getiren ahdini şiddetle yapan kişisin. Ey Ömer! Düşün ve tedbirli ol.” dedi.

           Adam Hz. Ömer ’in  (ra) kapısına gelerek kapıda ki hizmetçiye: 

           ─Allah Resulü’nün elçisi için Ömer’den izin iste, dedi.

            Yine şöyle nakledilmiştir. Hz. Ömer (ra) zamanında büyük bir kıtlığa maruz kaldı. Birisi Rasulullah (sav)’ın kabrine vardı ve:

            “Ey Allah’ın Resulü (sav) ümmetini sulandırmak için Allah’tan yardım iste. Çünkü ümmetin nerde ise helak olacaktır” dedi.

            Hz. Peygamber (sav) gece adamın rüyasına girerek:

            ─Ömer’e git Benim selamımı söyle ve de ki; Tedbir al, tedbir al, dedi.

            Bunun üzerine kişi Hz. Ömer’e (ra) vardı ve haber verdi. Hz Ömer (ra) ağladıktan sonra:

           ─Ya Rab, aciz olduğum şey müstesna her gayreti gösterdim, dedi. (Hayat-üs Sahabe)

            Peygamber(sav) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde:

            “Ümmetimde ebdaller otuz (diğer rivayette kırk) tanedir. Onlar vesilesiyle yer ayakta durur ve onlar vasıtasıyla yağmurlanırsınız. Yine onlar vesilesiyle yardımlanırsınız.” (Tevessül)

            Pirimiz Ahmed-i Kebir Rufai (ks) Hz.leri buyurdu ki:

            “Kardeşim, şöyle diyebilirsin: Zikir ibadettir. O halde zikir halakasında âşıkların sözleri, salihlerin isimlerinin anılmasını gerektiren nedir? O zaman sana şöyle karşılık verilir. Namaz ibadetlerin en yücesidir. Orada Allah (cc) kelamı okunur ki onda rahmet ve azabı bildiren ayetler vardır ve yine namazda dahi oturuşta: ‘Esselamü aleyke eyyühennebiyyi’ yani:

‘Selam Sana Ey Allah’ın Peygamberi (sav)’, deniyor. Bununla beraber namaz kılan şirke düşmemiş, ibadet yaygısından da dışarı çıkmamış, kulluk sınırını aşmamıştır. Zikreden de böyledir. Gazelhanın salihlerin vasıflarını anlatan sözlerini duyduğunda, Allah’ı sevenlere karşı iştiyak duymakla Allah’a (cc) yaklaşır. İşte bu anlatılanlar mahlûkatın solukları kadar çok olan, Allah’a (cc) varış yollarından bir kaçıdır”.

Sözün özü tevessülü kabul etmeyenlerin delilleri zan ve yorumdan ibaret şeylerdir. Hâlbuki Tasavvuf ehli sırtını hadisi şeriflere dayamıştır. Şunu da beyan edelim ki bir mürşid-i kâmilden istiğase edildiğinde keşfi açık olanlar onun gelişini ve onun yardım edişini görürler.

           Cennet Mekan üstadımız Abdullah Baba Hz.lerine, bir sıkıntımız olduğunda, bir rahatsızlığımız olduğunda ne yapmamız gerekiyor. diye sorduğumuzda. Evladım 3 ihlas 1 fatiha şerifeyi okuyup makamlara bağışlayınız. Maneviyattan yardım isteyiniz demiştir. 
Okunma Sayısı : 6273

Soru Tarihi: 8/15/2015

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *