SORU ARA

SORULAN SORU

Safer ayı uğursuz, bela, musibet ayı mıdır? İslam da uğursuzluk var mıdır?

CEVAP

Safer ayı, On iki olan Hicrî ayların ikincisidir. Safer mana olarak Boş ve hâli [1] olmak anlamlarına gelmektedir. Hicri takvimimizde bulunan bazı ayların ve günlerin içerdikleri özel hususiyetler ve gerek içinde farz kılınan ibadetler sebebiyle Allahu zül celal Hz.leri tarafından mübarek kılınmıştır. Üç aylar diye adlandırdığımız Recep, Şaban ve Ramazan ayları gibi… Sahih kaynaklarda mübarek olduğu bildirilen diğer gün ve geceleri ise Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Arefe gün ve geceleri, Kandil geceleri, Cuma günleri, Aşûre günü vs. gibi…

Görüldüğü üzere Rabbim Alemin insanların kurtuluşuna vesile olması amacıyla hürmet duyulan bazı gün ve aylara özel hususiyetler tanımıştır. Bununla birlikte afetler, musibetler ve semavî belâlar için tahsis edilen her hangi bir zaman diliminden söz etmek mümkün değildir. Böyle bir bağ kurmak İslam inancımıza uygun değildir. Belli bir ayı, belli bir günü musibet ayı olarak ilan etmek ya da kabul etmek doğru değildir.

Safer ayı cahiliye Arapları tarafından uğursuz sayılan bir aydır. Bu ayda Mekke’yi ziyaret etmezler (umre) bunu da büyük günah sayarlardı.

Rasulullah (sav) Efendimiz;

“Umre her zaman helâldir!” [2] Buyurarak, bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. İslam da uğursuzluk yoktur.  İnsanoğlu tarihi süreç içeresinde çevrelerinde gördükleri bir takım eşyaları, hayvanları ve tabiat olaylarını uğursuzluk bulunduğuna inanmıştır. Halk arasında sık sık kullanılan "uğurlu geldi" veya "uğursuz geldi" gibi sözler birer zan ve kuruntudan ibarettir.

Hz. Peygamber (sav) bir hadis-i şerifinde,

"İslâm'da taşe'üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi tefe'ül (iyiye yorma) dır." [3]             

 Diğer bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur:

"Eşyada uğursuzluk yoktur, safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur." [4]

Bir gün sahabeyi kiram hazaratı “ Hesapsız ve azapsız cennete gireceklerin kimler oldukları” konusunu konuşurken Peygamber Efendimiz konuşmanın üzerine gelerek;

“Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir.” buyurdu. [5]

Belli bir şeye uğursuzluk istinat edip yapacağımız işlerde kendimizi kısıtlamamız, yapacağımız ibadetlerimizi bırakmamız uygun bir davranış değildir. 

Peygamber Efendimiz (sav)

“Bir hususta bir zanna kapıldığınızda, onu gerçekmiş gibi kabul etmeyin. Şeytan kalbinize hased duygusu attığında ona uyup zulmetmeyin. Bir şey hakkında uğursuzluk zannına kapıldığınızda buna kulak verip de işinizden geri kalmayın. Allah’a güvenin. Satmak için bir şey tarttığınızda fazlasıyla tartın.” [6]

“Uğursuzluk düşüncesinin, kendisini ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alıkoyan kimse Allah’a şirk koşmuştur.” [7]

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri bir işe başlarken iyi temennilerle başlamayı, özelikle dervişlerin bir işi yaparken kötü olacak derlerse kötü olma yönünde rabbimizin bir istikamet çizecebileceğini söyler, bu yüzden dilimizin hep hayırla meşgul olmasını tavsiye ederdi...

Kısacası Safer ayı bir bela musibet ayı değildir. İslam’da uğursuzluk yoktur. Rabim bizleri İslam’ı hakkıyla yaşayanlardan eylesin inşallah…

 [1] Hali: Tenhâ. Boş. Sahipsiz. Issız. İçinde bir şey olmama.

[2] Buhari, Hac, H. No:777

[3] Buharî, Tıb, 54

[4] Müslim, Selâm, 102

[5] Müslim, Îmân, 374; Buhârî, Rikâk, 50

[6] Câmiü’s-Sağîr, I/405

[7] Câmiü’s-Sağîr, II/3646
Okunma Sayısı : 5334

Soru Tarihi: 11/12/2017

Yorumlar
Eyüp TURBİL

Ziyadesi ile istifade ettiğimiz hizmetlerinizi Allah-u Teala daim kılsın..

Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *