SORULAN SORU

İnternette, televizyonda gördüğüm şeylerden dolayı nefsime yenik düşüp gusül abdesti almak durumunda kalıyorum, abdestten sonra durumuma çok üzülüyorum tavsiyeleriniz nelerdir ?

CEVAP

Peygamber Efendimiz (sav) Hz.leri;

"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkân bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkân bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir." [1]

Gazab (öfke) şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Sizden biriniz kızdığı zaman gusül (veya namaz) abdesti alsın; çünkü su ateşi (öfkeyi) söndürür. [2]

Ateşi söndüren su, abdest suyu olduğu zaman insanı şeytanın oyuncağı yapan haset, kin, öfke ve şehvet ateşlerini söndürür. Şehvet duygusu galebe çaldığı zaman soğuk veya ılık bir suyla gusül abdesti almak şehvet duygusunu bastıracaktır.

Buradaki asıl mesele, bir günaha düştüğümüzde ne yapmamız gerektiği değil, günaha düşmemek için ne yapmamız gerektiğidir. Bizim günaha düşememek için gerekli tedbirleri almamız lazım ki şeytan ve nefsin oyununa gelmeyelim.

Günümüzde internet olsun, televizyon olsun harama ulaşmanın en kolay olduğu ortamlardır. İlk önce böyle ortamlardan uzak durup nefsimizi fırsat vermemiz lazım.

“De ki: Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisi ile bütün fuhşiyatı haram kılmıştır.” [3]

Açık saçık görüntülere bakmak, müstehcen filimler seyretmek ve bu benzeri fiillerin bulunduğu internet sitelerine girmek haramdır. Bizlerin, Müslümanlar olarak böyle ortamlardan uzak durmamız gerekir. Eğer uzak durmaz isek bir müddet sonra nefsani ve psikolojik sıkıntılar bizlerde görülmeye başlar.

Resul-ü Ekrem (As) Efendimiz;

 “Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına uymakta heva-perest) gençler gibi yaşayandır.” [4] buyurmuştur.

 “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” [5]

Cenab-ı Zül Celal Hz.leri “zina yaklaşmayın” diyor “zina yapmayın” demiyor. Yani sadece zina fiili değil ona yaklaştıracak her şey çirkin görülmüştür.  Bundan dolayıdır ki zinaya, harama vesile olabilecek her şey den uzak durulması gerekir. Yaklaşılmazsa, haram bize uzak olur.

Hesaplayamadığımız bazı namüsait ortamlarla bir anda karşılaşırsak o bulunduğumuz ortamı hemen terk etmemiz lazım gelmektedir. Bu fiili bir ortam olabilir sanal bir ortam olabilir. Hemen “ey nefsim bizi her daim gören Allah’tan (cc) kork” diyerek uzaklaşıp nefsine telkin vermesi gerekir.

Peygamber Efendimiz (sav);

“Kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın; çünkü bu takdirde üçüncüleri şeytandır.” [6]

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri;

“Harama sebep olacak şeyler uzak durmak gerekir. Zinaya düşmemenin yâda kadına bozulmamanın çaresi kadınlarla konuşmamaktır. Bu sebepten ötürü kadınlardan uzak durun, onlarla lüzum olmadıkça konuşmayın, evladım. Bu bize İslam’ın biçtiği bir ölçüdür.” 

Gözlerimizi haramdan koruyacağız, çünkü şehvet duyguları ilk harama bakmakla filizlenmektedir. Ayeti Kerimesinde de Cenabı-ı Zül Celal Hz.leri;

"(Ey Peygamber!) Mü'min erkeklere söyle: Gözlerini (kendilerine helal olmayan kadınlara ve avret yerlerine bakmaktan) sakınsınlar ve (zinâ, eşcinsellik ve avret yerlerini göstermek gibi Allah'ın haram kıldığı şeylerden) ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdârdır."[7] buyurmaktadır.

Efendimiz (sav), "Gözlerin zinası bakışmak, ellerinki ise dokunmaktır. Ayaklar bakanın duygularını kamçılayacak şekilde yürümekle; dil, söylediği sözlerle zina eder. Gönül ise istemekle... Neticede cinsiyet organları, bunları ya kabul veya reddeder” [8] buyurmuştur.

Boş vakitlerimizi yararlı faaliyetlerle geçirip, daim zikir üzere olup, salihlerle birlikte olmak gerekir. Bizi kötü yola sevk edecek arkadaş ortamlarından uzak durmak gerekir. “Kişi arkadaşının dini üzeredir” hadisini unutmamalıyız.

Cenab- Zül Celal Hz.leri; “Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine uygun yaşayın/aykırı davranmaktan sakının ve doğru (sâdık) olanlarla beraber olun.” [9] buyurmaktadır.

Allah Resulü nefsi ile mücadele eden bir genç için şöyle dua buyurmuştur;

"Allah'ım! Sen bu gencin kalbini temiz kıl. Namusu ve şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da bağışla."

Amin…

 

 

 

 [1] Buhari, Nikâh 2; Savm 10

[2] İbni Asâkir – Ebû Nuaym

[3] A’raf Suresi 7/33

[4] Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, X/270; İbn Hacer, el-Metalibu’l-Aliye, III/3

[5] İsra Suresi 17/32

[6] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/222; 3/339

[7] Nur Suresi: 30

[8] Buhârî, İsti’zân 12, Kader 9; Müslim, Kader 20-21. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 43

[9] Tevbe Suresi 119

Okunma Sayısı : 6652

Soru Tarihi: 8/12/2016

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *