SORU ARA

SORULAN SORU

Günlük dersimizin (virdimizin) nasıl çekilmesi gerektiğini tarif edebilir misiniz?

CEVAP

Günlük dersimizi namaz arkasından çekilmeyecekse eğer ilk önce abdestimiz yok ise abdest almamız, kıble istikametinden ayrılmadan, günlük evradı şerifimize başlanılması evladır.


Cennet Mekân Üstadımıza “Günlük evradı şerifimizi ne zaman çekelim?” diye sorulduğunda;

 

“Günlük dersinizi çekmek için en güzel vakit; sabah namazı kıldıktan sonra ki vakittir. Yerinizden hiç kalkmadan çekmeniz en evla olanıdır.” buyurmuştur.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

 

Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler:

Allahım! Ona merhamet et!

Allahım! Onu bağışla!

Allahım! Onun tövbesini kabul et! diye ona dua ederler.”

( Buhârî, Salât 87, Ezân 30, Büyû` 49; Müslim, Tahâret 12, Mesâcid 272. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 48; İbni Mâce, Tahâret 6, Mesâcid 14)


Sabah namazından sonra vakit bulunamazsa ikinci en güzel vakit ikindi namazını eda ettikten sonrasıdır ki;  Osmanlı devleti zamanında tekkelerde zikirler ya sabah namazından sonra ya da ikindi namazından sonra yapılırmış.

 

“Akşam-sabah, (günün sonunda ve günün başında) Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et (tenzih et)."(Ğâfir/ Mü'min Sûresi: 55) ayeti kerimesi bunun en güzel delilidir.


Cennet Mekan Abdullah Baba Hz.leri bu iki vakti bizlere tavsiye etmiş ve “Dersinizi çekmeyi yatsı namazından sonrasına bırakmayın, şeytan ve nefis size ağırlık vererek çekmemeniz için her türlü oyunu yaparlar.” Buyurmuşlardır.


Şimdi de gelelim dersimizi nasıl çekmemiz gerekir sorusunun cevabına;


Dersimiz başlamadan önce destur alınıp, dersimizi çekmeye niyet edilir. Şöyle ki; “Niyet ettim, niyet eyledim, Allah rızası için günlük dersimi, virdimi çekmeye” şeklinde niyet edilebilir. İbâdetin âdetten ayrılması ve ihlâsın gerçekleşmesi için niyet yapılması lazımdır.

 

Ardından Üç ihlas Bir Fatihalar okunup, bağışlamalarımızı yaptıktan sonra dersimizi çekmeye geçilir.


Tespihimiz sağ elimizle çekilir. Hayırlı yani iyi işleri sağ el ile yapmak sünnettir.


Burada dervişe mübtedi salikin rabıtası tavsiye edilir. Sanki Üstadı yanındaymış gibi dersini çeker.


Üstadımız Abdullah Baba (ks) Aziz Hz.leri bir müridin derse başlamadan önce şöyle yapmasını tavsiye ederlerdi;


“Mürid dersine başlamadan önce kıble istikametine doğru oturur. Üç İhlâs bir Fatiha’yı okur ve şu üç şekilden birisiyle tefekkür eder.

 

1. Allah’ın (cc) zâti sıfatlarını değil de, subuti sıfatlarını yani “Hayat, İlim, İrade, Kudret, Tekvin, Semi, Basar, Kelam” sıfatlarından birini tefekkür eder.

 

2. Ölümü tefekkür eder. Kendisinin öldüğünü, yıkandığını, camiye götürüldüğünü, namazının kılındığını ve kabre konulduğunu, meleklerin onu sorguya geldiğini düşünür. Ve dersine başlar. “Ölümü çokça anınız. Zira o günahları eritir ve dünyadan yüz çevirtir.”

 

3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhani âlemde yüksekçe bir yerde oturuyor. Hemen sağında ve solunda Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz bulunuyor. Karşılarında geçmiş Peygamberler; Hazreti Âdem’den (as) itibaren sıralanıyorlar. Arkalarında sahabeler, arkalarında piranlar ve en arkada dervişin kendisi var olduğunu düşünecek. Üstadıyla birlikte bu zâtlara bakarak derse başladığını tefekkür eder.


Kişi dünya kelamı konuşmadan efdal olan ara vermeden dersini çekmesidir. Dersin arasında dünya kelamı konuşursa, konuştuğu kısmın başına döner. Mesela 100 salavat çekerken konuşulursa 100 salavat tekrar baştan alınır.


Kişi dersini çekerken uyku bastırırsa Cennet Mekan Üstadımız;

Kalkın sağdan sola doğru sanki Kabe’yi tavaf ediyormuşçasına evin içerisinde yürüyerek dersinizi çekin evladım” buyururlardı.

 

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle derslerini yukarda belirtiğimiz vakitlerde çekemeyen kardeşlerimize Cennet Mekan Üstadımız;

 

Evden çıkmadan önce abdestli bir şekilde kıble istikametine doğru oturun. Bağışlamalarınızı yapın. Evden çıkın. Otobüste binin 100 beslemeyi şerifeyi okuyun. Öğle arasında 100 Tövbe istiğfarlarınızı yapın. Böyle kısım kısım bitirin” buyurmuşlardır.


Ancak bunun bir ruhsat olduğunu unutmamak gerekir. Elbette en doğru olanı söylenen vakitlerde kıbleye dönük vaziyette ve bitene kadar çekmektir ki manevi lezzet alınabilsin.  Hiçbir mazeret olmadan keyfi sebeplerle parça parça yapılması tavsiye edilmez. Ayrıca televizyon seyrederken ve bilgisayar önünde ya da telefonla meşgul halde iken ders çekilmesi uygun değildir derviş dersini çekerken tıpkı namazda olduğu gibi huşu içinde çektiği virdlerin manalarını düşünerek çekmelidir ki çektiği tesbihatlar bir fayda sağlayabilsin.


Bir taraftan Kuran-ı Kerim dinleyip bir taraftan ders çekmekte doğru değildir. Unutmamalıdır ki Kuran okumak sünnet oysa dinlemek farzdır. Allah-ü Teala (c.c) “Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin. Susun ki rahmete eresiniz” (Araf-204) buyurmaktadır.


Dersimizin içinde bulunan sureleri okurken (İhlas, Ayet-el Kürsü )  ilk sureyi başlarken beslemeyi şerifeyi çekip aralarda besmeleyi şerifeyi çekmeseniz de bir mahsur yoktur. Araya dünya kelamı girmediği için tek besmele de yeterlidir.


Sabah namazımızı kılıp, dersimiz çektikten sonra birde işrak namazı kılınırsa; Tam bir hac ve Umre sevabına nail olur ki Resullah (sav) Efendimiz;

 

"Kim, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya  kadar (bulunduğu yerde) oturur, (kerahet vakti çıkması için güneş bir mızrak boyu yükseldikten) sonra da iki rekat namaz (kuşluk/duhâ namazının başlangıcı olan işrak namazı) kılarsa, (bu namazına karşılık olarak) ona hac ve umre sevabı gibi sevap verilir.” buyurmuşlardır.

 

Enes b. Mâlik -Allah ondan râzı olsun- dedi ki:

 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

 

"Bir tam hac ve umre sevabı verilir. Bir tam hac ve umre sevabı verilir. Bir tam hac ve umre sevabı verilir." (Sahîhu'l-Câmi'"; hadis no: 6222).


Günlük dersimizi 24 saat bir çekilmesi lazım gelmektedir. 24 saat imsak ile başlar diğer günün imsakına kadar devam eder. Bu zaman dilimi bir gün olarak kabul edilir. Saat 24:00 geçti diye bir sonra ki günün dersi çekilemez.

 

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri "şayet günlük dersinizi çekemezseniz, dergahta toplu zikrullahta yapılan ders günlük dersiniz yerine geçer evladım" derdi.

 

Ancak bundan ;" Nasılsa bugün toplu zikir var günlük tespihimi çekmesem de olur" fikrini edinmek yanlıştır.  Toplu zikrullah yapacağımız gün dahi olsa günlük dersimizi çekmemiz doğru olan davranıştır. Efendi Hz.lerin de buyurduğu gibi şayet herhangi bir sebepten dolayı dersimizi çekemezsek toplu zikrullah elbette ki dersimiz yerine geçer. Hem günlük dersi çekmek hem zikrullaha katılmak nur üstüne nurdur. 

 

Dersimizi kalben dilimizi kıpırdatmadan çekebilir miyiz?

 

Namazda sure veya duaları okurken dil ile söylemek gerekir; kalbimizden geçirmek yeterli değildir. Yüksek sesle, yani kulağımızla işitecek şekilde okumak şart değildir. Yani okuduğumuz duaları mırıldanarak, hissedecek şekilde okumalıyız.

Hafi kılınan yada cehri kılınan namazlarda Fatiha ve diğer sureleri dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden tekrarlama okuma (kıraat) sayılmaz, yani böyle yapmakla namazın rüknü olan kıraat yerine getirilmiş olmaz. Kişinin kendi duyabileceği bir sesle, fısıldar gibi, harfleri yerlerinden çıkartarak ve eğer yanında başkaları varsa onları namazda rahatsız etmeyecek bir şekilde okuması gerekir. Kıraatte dilin oynaması şarttır.

Aynı şekilde dersimizi çekerken de tesbihatları söylerken dilimizin oynaması gerekir. Bu ister sesli olur ister dilin oynaması şeklinde olabilir. Ama kalben olmaz.


 

Konuyla alakalı diğer cevaplanmış sorulara aşağıdaki linklerden bakabilirsiniz.

 

Günlük çektiğimiz evradı şerifimizde yer alan tesbihatları sayılı çekmemizin hikmeti nedir? Bazen dalgınlıkla eksik veya fazla çektiğimiz zaman ne oluyor. Bir sıkıntı olur mu?


Dersimizin sonuna eklenmesi tavsiye edilen “Hasbünallahü ve niğmel vekil”  ve Ashab-ı keyfin duası Abdullah Baba Hz.leri tarafından manevi olarak mı verilmiştir yoksa yaşarken tavsiye etmiş midir?


Günlük dersimi bir çekip bir çekemiyorum. Dersimizi terk etmenin hükmü nedir? Dersimizi çekmediğimiz zaman aldığımız dersi yenilemek gerekir mi?
Okunma Sayısı : 11906

Soru Tarihi: 1/18/2016

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *