SORU ARA

SORULAN SORU

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerinin “Görenlerin Şeyhiyim, Görmeyenlerin Hiç Bir Şeyiyim” derken, ne demek istemiştir?

CEVAP


Fil suresinde Cenab-ı Zülcelal Hz.leri Peygamber Efendimize hitaben;

“Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl”

“Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!” buyurmuştur.

Fil suresinin nüzul sebebi olan fil vakası[1] Peygamber Efendimiz (sav) Hz.lerinin dünyaya teşriflerinden önce zuhur etmiştir.

Fil Vak‘ası’nın vuku bulduğu zamana dair kaynaklarda verilen bilgilerde büyük farklılıklar vardır. 547, 552 veya 563 yılları yanında Hz. Peygamber’in bu olaydan sonra gelen on üç ile kırk yıl arasyndaki bir tarihte doğduğu rivayetleri de bulunmaktadır. Yaygın olan inanış Hz. Peygamber’in doğumundan elli, elli beş gün veya üç ay önce, muharrem ayının çıkmasına on üç gün kala bir pazar günü vuku bulduğudur ki bu tarih Araplar’da nesî geleneğini göz önüne alanlara göre 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571 yılıdır.[2]

Görüldüğü üzere Fil vakası Peygamber Efendimizin (sav) Hz.lerinin doğumundan önce gerçekleşmesinden ötürü yaşanan hadiseyi görmemiştir.

"Ne yaptığını görmedin mi?" şeklindeki soru, bahsedilen olayın hayreti gerektirdiğini anlatmaya yöneliktir. "Görmedin mi?" "Bilmedin mi?"  Peygamber Efendimiz (sav) Hz.leri O hadiseyi görmemekle beraber izlerini görmüş, mütevatir[3] haberlerini duymuştur. Dolayısıyla görmüş gibidir. Peygamber Efendimiz olayı biliyordur, gerçekliğini kalben kabul etmiştir. Göremediği halde hiç şüphe duymadan tasdik etmiştir. 

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri “görenlerin şeyhiyim görmeyenlerin hiç bir şeyiyim” derken bunu rüya da görenler olarak yada zahiren görenler olarak algılamamamız gerekir. Burada ki ifade Fil suresin deki "Görmedin mi?" ifadesiyle aynı ifadedir. Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.lerini kalben kabul etmiş kişilerde onu görenler zümresindendir. Bu ifadenin muhatabıdır. Şeyhi tanımak veyahut ta şeyhin şeyh olduğunu bilmek onu kabullenmek onu görmek anlamında söylenmiştir. Halk arasında "bizi de görürsün artık" ifadeleri gibi anlaşılması gerekir.

Görenlerin, yani beni kalben kabul edenlerin şeyhiyim, üstadıyım; görüp de kalben kabul etmeyenlerin hiçbir şeyi değilim demek istemektedir.

Hz. İbrahim'in oğlunu kesmesine dair bir rüya görmesi ve bu rüyanın gereğini yerine getirmeye çalışması, Kur'an-ı Kerimde;

(Çocuk) Onun yanında koşma (ve hafiften iş tutma) çağına eriştiğinde (Hz. İbrahim oğluna:)

"Yavrucuğum,” dedi.

“Ben rüyamda seni boğazlayıp, kurban ettiğimi görüyorum, şimdi bak düşün; görüğün nedir? (Söyle!)"

 Dedi ki (oğlu İsmail):

"Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah, beni sabredenlerden bulacaksın."  [4]

Ayeti kerimede geçen görüşünü bildir ifadesi gerçek manasında görmek değil bu konu hakkında düşünceni bildir manasındadır.

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.leri “görenlerin şeyhiyim görmeyenlerin hiç bir şeyiyim” derken de Ayeti Kerimede geçen ifadeyle” sen bizimle ilgili ne düşünüyorsun” bizi görenin, bizi kabul edenin, görüşünü bildirenin bizde şeyhiyiz, Görmeyenin, o şekilde idrak etmeyenin hiçbir şeyiyim demek istemektedir.

Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerini üstad olarak kabul edip irşâd ve işaretlerine göre özümüzü, sözümüzü ve davranışlarımızı düzenliyorsak, Onun öğretileri doğrultusunda dersini çekiyor, onu seviyorsak bir sıkıntı olmadığının en büyük göstergesidir. Bizi derviş olarak kabul etmese zaten bunları hiçbirini yapamayız.

 

 

 [1] Ebrehe'nin fil ordusuyla Kabe'ye gelmesini ve burada ebabil kuşlaryıla, helak edilmesi anlatılmıştır. Tarihte bu durum 'Fil Vak'ası' olarak yer alır.

[2] İslam Ansiklopedisi Fil Vakası babı

[3] Konusunun doğruluğu bilgisini bizzat kendisi veren haber anlamında kelâm ve fıkıh usulü terimi.

[4] Saffat Suresi 103-107

Okunma Sayısı : 3469

Soru Tarihi: 1/23/2022

Yorumlar
İsmail Öz

Rabbim sizden razı olsun ve bizleride kiymet bilenlerden eylesin.Abdullah Babamın her daim evladım dediklerinden eylesin bizleri.Rabbim bizleri ortadayız deyip de korkup kaçanlardan eylemesin

Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *