SORU ARA

SORULAN SORU

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde ülkemizde yaşanan doğal afetler, depremler vs. Çin de başlayan Dünyada ki diğer ülkelere de sıçrayan korana virüsü, Amerika ve İsrail’in kimseyi takmaksızın Kudüs-ü İsrail’in başkent yapma arzusu, beklenen Mehdi (as) habercisi midir? Derviş bu zaman da ne yapmalıdır?

CEVAP

Günümüzde yaşanan bu olayların hemen hemen hepsi şer güçleri tarafından planlanmış, programlı, önceden koordine edilmiş birer projedir. Bu planların tek bir veçhesi olmadığı gibi Ekonomik, stratejik, siyasi, psikolojik olmak üzere birçok veçhesi vardır. İnsanların top yekûn dikkatini bir noktaya çekip burada oyalandırırken, kendileri yapmak istedikleri emellerini bir bir yerine getirmektedirler. Bunun en son örneğini korona virüsü olarak görmekteyiz. Bu şer güçleri, devletler virüs ile mücadele ederken ekonomik, sosyal olarak dünyaya kendi istedikleri yönde bir ayar vermektedirler. Amaç hem kendi zenginliklerini artırmak hem de bazı ülkeleri bertaraf ederek Siyasi, sosyal olarak yeni bir dünya düzeni kurmak istiyorlar.

Bu planları yapan aileler sistemli bir şekilde hareket etmektedirler. Yapacakları faaliyetleri Kehanetler gibi kitaplarla yada büyük bir işadamının ağzından beş yıl sonra virüs çıkacak diye duyurmaktadırlar. Bizim saf Müslüman kardeşimizde ya adamlara bak beş yıl öncesinden virüsün çıkacağını bildi yada şu Hristiyan kahinin kitabında yaşanacaklar yazmakta demekte. Ortada yaşananları ne tahmin eden var ne de bir bilen… Kendi yazdıkları filmi kehanet gibi ortaya koyarak insanları kendilerine bağlamaktadırlar.

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri ahir zamanda ortaya çıkacak fitnelere dikkat çekerek, “ Ahir zamanda yangını çıkaranla, söndürmeye gelenler aynı kişilerdir. Dikkat ediniz.” Buyururlardı.

2010-2019 arasında bu şer güçleri ortaklaşa pandemi raporları hazırladılar. Raporda konu olan yerler özellikle Sağlık sistemi gelişmemiş ülkeler, dünyanın her yerindeki kronik hasta ve bağışıklık sistemi güçsüz insanlar konu alınmış. Korona virüsü kimleri öldürüyor? Dikkat ediniz!

Bu meseleleri anlamak için Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerinin eğitim tedrisatından geçmemiz lazım. Tabi olmamız lazım. Allah (cc) dinde ince bir anlayış sahibi kılması işte bu şekilde oluyor.

Peygamber Efendimiz (sav) Hz.leri

“Allah kimin için hayır dilerse onu dinde anlayış sahibi kılar. Ben yalnızca taksim eden bir kişiyim, veren Allah'tır. Allah'ın emri gelinceye (kıyamet kopuncaya) kadar bu ümmet Allah'ın emri üzere kalacak, muhalefet edenler onlara zarar veremeyeceklerdir.” [1]

Hz. Mehdi (as) çıkmasının alametleriyle alakalı olarak Rasulullah (sav) Efendimizin hadisi şerifleri başta olmak üzere evliyaullah ve Cennet Mekân Abdullah Baba (ks) Hz.lerinin sözleri mevcuttur. Bu yaşananları büyük bir doğumun sancıları olarak görebiliriz. Yavaş yavaş beklenen son yaklaşmakta…

Bu son yaklaşırken Müslümanlar, dervişler ne yapmalılar?

“Onlar (yani kâfirler) ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.”[2]

Bir gün gelecek Mescidi Aksanın semalarında ezanı Muhammedî’ye özgürce okunacak, Bir gün gelecek Mekke ve Medine eski şanlı günlerine dönecek, Bir gün gelecek dünyadaki tüm mazlumlar sevinecek, Bir gün gelecek ağlayanlar gülecek. Bir gün gelecek Allah azze ve celle nurunu tamamlayacaktır.

Peki, biz bunun neresinde olacağız? O güne kadar ne yapacağız.

Müslümanların burada yapması gereken önce şahsında başlayıp sonra ailesi başta olmak üzere en yakın dairesinde İslam’ı yaşayıp en güzel şekilde temsil ederek tebliğ etmesidir.

“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz…”[3]

Kişinin Allah rızası için önce nefsinin selameti sonra insanlığın selameti için mücadele etmesi gerekir.  Bu mücadele nasıl olacak? Tabi ki Evde yatarak, televizyon, telefon, sosyal medya karşısında olması düşünülemez. Yaşayacağız, Çalışacağız, Aktaracağız…Nefsimize değil yolumuza tabi olacağız.

Aşk eri Mevlana’mızın dediği gibi

“Eğer ahir zaman afetlerinden, fitnelerinden kurtulmak istersen hiç gecikmeden bir mürşid-i kâmilin eteğini yakala ona sımsıkı yapış. O bu âlemde ölü ancak Allah ile diri olan bir kuldur ki Allah’ın gölgesi gibidir.”

Allah’ın izni inayetiyle bu yaşananların bizler için selametlik getirecek. Şer güçleri emellerine ulaşamayacaklar. Bizler ne olursa olsun umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Müslüman olaylar karşında erimez, vakarlı olur. Hayatın geçici ve her şeyin Allah (cc) dilemesiyle olduğunu bilir, karanlığın ardından aydınlığın geleceğinin idrakindedir. Çünkü Müslüman “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.”[4] Ayeti kerimesin fehvasınca yaşar.

Bizleri bunları niye yazıyorsunuz diyenlere de Sünneti Rasulullah tan örnekler vermek istiyoruz.

İslam’a ve Müslümanlara açıkça savaş açan gayri müslimleri ve onların Müslüman kılığına bürünmüş münafık dostlarını, yeri geldiğinde eleştirmek, onların kötü işlerinin çirkinliklerini ortaya koymak gerekir. Nitekim Allah Resulü başta Hasan b. Sabit (ra) olmak üzere bazı şair sahabilerden İslam’a ve şahsına saldıran kimseleri yermelerini emretmiştir.

İmam Rabbânî bir müridine yazdığı mektubunda şöyle der:

“Aziz dostum! Kureyş kâfirleri azgınlıkları ve ebedî saadet karşısın­daki nasipsizlikleri sebebiyle ehl-i İslâm hakkındaki hiciv ve sövgülerini artırdıklarında Rasulullah (sav) bazı Müslüman şâirlere kafirlerin şerlilerini hicvetmelerini emretti. Bu emri alan şair Rasulullah’ın (sav) huzurunda minbere çıkar topluluk içinde şiir­ler söyleyerek kafirleri hicvederdi.”[5]

Hz. Peygamber -Hasan b. Sabit’i kastederek şöyle buyururdu:

“ O, bu şekilde kâfirleri hicve devam ettiği sürece Rûhu’l-kudüs (Cebrail) onunla beraberdir.”[6]

 

 

Konuyla ilgili benzer sorular:

Ülkemizde ve bütün dünyada görülen Korona Virüsü hakkında bilgi verir misiniz?

Fitne nedir? Ülkemizde şu an olanlar fitne midir? Fitne zamanı Müslümanlar nasıl davranmalıdır?

  [1] Buhari, Farzu'l-Humus 7, İlm 13, İ'tisam 10; Müslim, İmaret 98, Zekat 98.100

[2] Saff Suresi,8

[3] Âl-i İmrân Suresi,110

[4] İnşirâh Suresi ,5

[5] Mektubat, c. I, m.139

[6] Buhârî, Meğâzî, 31, nr. 4123;
Okunma Sayısı : 5910

Soru Tarihi: 3/27/2020

Yorumlar
Muhsin

Allah Razı olsun. Ne kadar güzel yazmışsınız.. 

Metin zayim

Allah razı olsun

Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *