SORULAN SORU

Dersimizin sonuna eklenmesi tavsiye edilen “Hasbünallahü ve niğmel vekil”  ve Ashab-ı kehfin duası Abdullah Baba Hz.leri tarafından manevi olarak mı verilmiştir yoksa yaşarken tavsiye etmiş midir?  

CEVAP

Dersimizin sonunda ki tavsiye niteliğindeki eklemeler; Üstadımız Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri'nin vefatından sonra manevi yol ile değil, hayatta iken bizzat kendileri tarafından yapılmıştır. Konya’ya hicret ettikleri dönemde hem Konya’ da ki hem de farklı illerde ki dervişlerine çekilmesini tavsiye etmişlerdir.

Günlük dersimize eklenmesini tavsiye ettiği Ashab-ı Kehf’in duası ve Hz. İbrahim (as) duasnın çekilmesin çok faydalı olacağını, yaşadığımz dönemin zor bir dönem olduğunu hak ile batılın savaşının hararetlendiği bugünlerde;

Ashab-ı Keyf nasıl, Allahu Teâla’ya sığınarak selamete çıktıysa sizlerin de selamete çıkabilmesi için çekmeniz lazım evladım, diyerek bizlere;

“Ashâb-ı Kehf, İsa aleyhisselâm'ın zamanında kendilerini dinlerinden döndürüp, putlara taptırmak isteyen, eğer kabul etmezlerse, öldürmek için takip eden Roma toplumuna ve bölge valisine karşı mücâdele eden, dinlerini korumak üzere dağa çıkmış, mağaraya gizlenmiş, İsa (as) dini üzere amel eden birkaç gençtir.. Kehf suresinde geçen 

“…Rabbenâ âtina min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ. ”

Ey Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu (ve başarı) hazırla.

Duasını okuyarak selamete çıkmışlardır. Yüce yaradan üç yüz dokuz yıl bu gençleri kendi himayesinde mağarada uyutmuştur.

Hz. İbrahim (as) ise  ateşe atılmak için mancınığa konulduğu zaman Cibril aleyhi selam:

Bana ihtiyacın var mı? diye sormuş, Hz. İbrahim a.s. O'na;

-Sana hayır, ama alemlerin Rabbine evet! “Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel Mevla ve ni'me'n nasîr” (Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.)

Demiştir de o yakıcı ateş kendisine “soğuk ve selametli” olmuştur.

Yine Ali İmrân Suresinin 173. Ayetinde sahabelere hitaben;

Onlar ki, bazı kimseler kendilerine:

İnsanlar size karşı toplandılar, onlardan korkun" dediklerinde bu onların imanlarını artırdı ve: Hasbünallahü ve niğmel vekil ni'mel Mevla ve niğmel nasîr” dediler.

Allahu Teâlâ’ya sığınmak için derslerinizin sonuna 100 defa “Hasbünallahü ve niğmel vekil, niğmel Mevla ve niğmel nasîr, Gufraneke Rabbena ve İleykel masir”

Ve 21 defada  Kehf Suresi'nin 10. ayetinde gecen Ashab-ı Kehf’in duasını yani “Rabbenâ âtina min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ” ekleyiniz ki nasl Ashab-ı Kehf aydınlığa, selamata çıktı ise bizlerinde aydınlığa çıkması için bu tesbihatları çekmemiz lazım evladım” demişlerdir.

Ayrıca günlük dersimizde mevcut olan 100 salavat-ı şerife çekilmesi hususunda Üstadımız Abdullah Baba Hz.leri;

“Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin”   dedikten sonra “cemi-il enbiyai vel mürselin ve sahbihi ve sellim ” yani 

“Ey Allah'ım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına ve gelmiş geçmiş cümle peygamberlere salatu selam eyle”   derseniz, Rasulullah Efendimiz ve iki yüz yirmi dört bin enbiyanın ruhuna da salat ve selam göndermiş olursunuz ki bunun ahirette çok faydasını görürsünüz inşaallah.” Buyurmuş ve bizlere de tavsiye etmiştir.

Bu bir tavsiyedir, bunda bir şart yoktur. Ancak bu tavsiye bir Mürşidi Kamilin tavsiyesidir ki, bu dervişlerine emir mahiyetindedir. Abdullah Babam'ızın tavsiyeleri umuma mahsustur. Çünkü mürşidi kâmillerin sözleri kuvvetli Sünnet-i müekkede olduğundan dolayı o söylenen söz umumu başlar yani Abdullah Baba’mıza tabi olan tüm dervişleri bağlar.

 

          MEVLEVİ DERSİ

 

3 İhlâs-ı Şerife 1 Fatiha Şerife

 

       Peygamber Efendimiz Hz. MUHAMMED MUSTAFA (sav)’in

ve Âdem (as) ile arasında geçen bütün Peygamber Efendilerimizin mübarek ruhu şeriflerine ve Melaike-i Kiramların ruhaniyetlerine hediye eyledim.

Cihar-ı Yar-ı Güzin Ebu Bekir-i Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Aliyel Murteza (kvc) Efendilerimizin, ashabı suffe, ashabı ensar, ashabı muhacirin ruhu şeriflerine; İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin ve 72 şühedanın ruhlarına da hediye eyledim, sen vasıl eyle Ya Rabbi.

 

3 İhlâs-ı Şerife 1 Fatiha Şerife

 

İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanefi, İmam-ı Şafi, İmam-ı Maliki, İmam-ı Hanbelî (ks) Hazretlerinin ruhlarına,

Pirimiz Esseyyid Abdülkadir-i Geylani,

Esseyyid Ahmed-i Kebir-i Rufai,

Esseyyid Ahmed-i Bedevi,  

Esseyyid İbrahim Dussuki,

Şeyh Ebu-l Hasan Ali Şazeli

Şah-ı Nakşibendî Mehmed-i Bahaeddin (ks),

Şah-ı Hacı Bektaşi Veli,

Şah-ı Hacı Bayramı Veli

Şah-ı Mevlana Celaleddin-i Rumi (ks),

ve 12 Piran Hazretlerinin ruhlarına, Üçler, Yediler, Kırklar ve Rica-ül Gayb erenlerinin de ruhaniyetlerine hediye eyledim sen vasıl eyle Ya Rabbi.

 

3 İhlâs-ı Şerife 1 Fatiha Şerife

 

Büyük üstadımız El-Hac El-Hafız Ebu Bekir Baba'nın,

Hacı Ali Efendimizin,

Hacı Ali Haydar Efendimizin,

Büyük Üstadımız Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri'nin,

Antepli Bilal Nadir Hazretlerinin ruhu şeriflerine,

Hassaten Manevi Babamız HACI ABDULLAH GÜRBÜZ (ks) Efendimizin ruhu şeriflerine hediye eyledim. Turuk-i Aliyyemizden ve Akraba-i Taallukatımızdan bütün geçenlerin ruhlarına da hediye eyledim, sen vasıl eyle Ya Rabbi.

 Aşağıdaki Tesbihat bağışlama yapıldıktan sonra, 24 Saatte Bir Defa Çekilir.

100 defa Besmele-i Şerife

(Bismillahirrahmanirrahim)

100 defa Tövbe-i istiğfar

(Subhanallahi vebihamdihi subhanallahil azim vebihamdihi estağfirullah.)

100 defa Salâvat-ı Şerife

(Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin cemi-il enbiyai vel mürselin ve sahbihi ve sellim.)

12 defa İhlâs-ı Şerife.

12 defa Ayet-el Kürsi.

100 defa Kelime-i Tevhit  (La ilahe illallah) Sonunda (Muhammed-ür Resulullah) denecek.

100 defa Hasbünallahu ve niğmel vekil

100.de (Hasbünallahü ve niğmel vekil niğmel mevla ve niğmel nasir gufraneke rabbena ve ileykel masir)

21 defa Rabbena Atina minledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda (Ashab-ı Kehf’in duasıdır)

Ardından tüm çekilen tesbihatlardan hasıl olan sevaplar Peygamber Efendimizden başlanarak en son bağışlamalara kadar yeniden bağışlanır ve günlük dua yapılır.

Her namazın sonunda;

166   Kelime-i Tevhit

33    Ya Allah-u

100   Ya Mü’min.

100   Ya Latif.

33      Selamun Gavlen Mirrabbirrahim. Tesbihatları çekilecektir.

Her farz namazın sonunda 14 defa  Ya Vehhâb okunacak

Dersi indirmek için tıklayınız....
Okunma Sayısı : 26197

Soru Tarihi: 11/22/2015

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *