HADİSLER

“Allah’ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah’ı unutarak yapılan çok konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah’tan en uzak olan kimse ise kalbi katı olandır.”* * *

“Sadece Allah rızası için bir araya gelip O´nu zikredenlere göklerden şöyle seslenilir: ´Bağışlanmış olarak kalkınız! Ben sizin seyyie (kötülük)lerinizi hasenelere (sevaplara) tebdil eyledim”* * *

Farz namazları bitirdikten sonra zikirde sesi yükseltmek Rasûlullah zamanında vardı. (Buhârî, Ezân 155)* * *

“Yeryüzünde Allah Allah … denildikçe kıyamet kopmayacaktır.”* * *

“Hangi amel daha faziletlidir?” diye sorulduğunda, Rasulullah: “Dilin Allah Allah derken ölmendir”* * *

“İmanınızı yenileyin!” buyurdu. “İmanımızı nasıl yenileriz?” diye soruldu. “La ilahe illallah sözünü çoğaltarak” dedi.* * *

“Dünya mel'undur, içindekiler de mel'undur, ancak zikrullah ve zikrullah'a yardımcı olanlarla âlim veya müteallim hâriç.”* * *

“Bir kimse, sabah akşam yüz defa 'Sübhânallahi ve bihamdihi' derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.”* * *

İki kelime vardır ki dilde hafif, mizanda ağır ve Allah Teâlâ nazarında sevimlidirler: Sübhanallahi vebihamdihi sübhanallahi azim.* * *

Bir kavim, Allah'ı zikretmeden toplanıp dağılırsa; merkeb leşine toplanıp dağılmış gibi olur. Ve bu meclis de onlar için pişmanlık vesilesi olur.* * *

Cennet ehli hiç bir şeye hasret edecek değildir. Yalnız, Allah'ı zikirsiz geçirdikleri vakit üzerine hasret (pişmanlık) çekeceklerdir.* * *

Ramazanda Allah'ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.* * *

Her taş ve ağacın yanında Allah'ı zikret. (Hatta münâfıklar senin için "mürai" deseler de)* * *

Kim ki Cennet bahçelerinde eylenmek isterse, Allah'ı çok zikretsin.* * *

Allah (cc) buyurur: "Beni bir gün zikredeni veya bir makamda benden korkanı ateşten çıkarın."* * *

“ İnsanı Allah´ın azabından en çok koruyacak şey, ancak zikrullahtır."* * *

"Her şeyin bir cilası vardır; kalplerin cilası da Allah´ı zikretmektir.”* * *

"Cennet bahçelerini gördüğünüz zaman orada otlayınız." ´Cennet bahçeleri nedir?´ diye soruldu "Zikir halkalarıdır."* * *

"Bir cemaat oturup Allah´ı zikrederse, mutlaka melekler etraflarını sarar, Allah´ın rahmeti onları bürür, üstlerine sekine iner ve Allah onları yanında bulunanlara (büyük meleklere) anar."* * *

"Allah'ın kendine has doksan dokuz ismi vardır. Her kim bunları ezberlerse Cennete girer. Şüphesiz Allah tektir, teki sever"* * *

“Yıldızlar, dünya sakinlerini aydınlattığı gibi, içinde Allah'ın anıldığı ev de, sema ehlini aydınlatır.”* * *

“İçinizden en faziletlisi görüldüğü zaman yüzündeki ilahi nurdan, Allah anılan kimselerdir.”* * *

“Kıyamet günü derece bakımından insanların en üstünü Allah'ı bol bol anan kimseler olacaktır.”* * *

“Allah'ı zikrin ( anmanın ) en üstünü  La ilahe illallah, duaların en güzeli de Elhamdülillah cümleleri ile olur.”* * *

“Namaza kalktığın zaman hayata veda eden kimse gibi namaz kıl.Sonunda özür dileyeceğin bir sözü söyleme ve halkın elinde olandan ümidini kesmeye azmet.”* * *

“Zenginlik mal çokluğundan değildir.Hakiki zenginlik, gönül zenginliği (kanaat)dir.”* * *

“Kim Allah`ı çok zikrederse nifaktan beri (uzak kalmış) olur.”* * *

“Şayet kucağında paralar bulunan bir adam, bunları dağıtsa; diğeri de Allah`ı zikretse, Allah`ı anan daha faziletli bir iş yapmış olur.”* * *

Ehl-i cennet dünya ile alakalı bir şeye üzülmez.Ancak,orada iken Aziz ve Celil olan Allah`ı zikretmeksizin geçen bir saate yanar (üzülür)”* * *

“Gafiller içinde (bulunduğu halde) Allah`ı (unutmayıp) zikreden kimse, savaşta kaçanlar içinden ayrılıp sebat ve savaşmaya devam eden mücahid gibidir.”* * *

“Kim Allah`ı zikreder de Allah korkusundan iki gözü yaşarır ve sonunda göz yaşı yere damlarsa, Allah da onu kıyamet günü azaba uğratmaz.”* * *

“Tenha bir yerde Allah`ı zikreden, yanında kimse bulunmadığı halde saflar arasından çıkıp düşmana saldırmak kahramanlığını gösteren kimse gibidir.”* * *

"Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır ve herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır."* * *

“Zikir, Allah`tan kula ihsan edilmiş bir nimettir. Bu sebeple, onun şükrünü ödeyiniz.”* * *

“Kıyamet günü, Allah katında kulların derece itibariyle en üstün olanı, Allah`ı çok zikredenlerdir.”* * *

“Allah`ı zikretmeyi o kadar çoğaltınız ki münafıklar sizlere mecnun diyecek kadar ileri gitsinler.”* * *

“Bir kul, kendisini zikrullahtan daha fazla azab-ı ilahiden kurtaracak bir iş yapmış değildir.”* * *

“İçinde Allah`ın ismi zikredilen ev ile, Allah`ın anılmadığı evin benzeri, diri ile ölü misalidir.”