AYETLER

Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbîh eder. O’nu hamd ile tesbîh etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbîhini anlamazsınız. (İsrâ/44)

* * *

"Ama kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun için de dar bir geçim var. Kıyâmet günü onu kör olarak (yüce Divâna) süreriz."( Taha /124)

* * *

“Sad. Bu zikirle dolu Kuran’a bak!” (Sad / 1)

* * *

De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah)tan kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir. (Enbiya /42)

* * *

“… Eğer bilmiyorsanız, o halde zikir ehline sorun.” (Enbiya /7)

* * *

“Sayılı günlerde (Teşrik günlerinde) Allah'ı zikret.” (Bakara/203)

* * *

“Sadece Allah dilerse” (yapacağım, de). Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: “Umulur ki Rabbim beni, doğruya daha yakın olana hidayet eder.” (Kehf /24)

* * *

“Kim de Rabbinin Zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddeti artan bir azaba sokar.” (Cin/19)

* * *

“Ey Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları Cennetle müjdele. Bunlar o kimselerdir ki, Allah'ın ismi zikredilince kalpleri titrer.” (Hac/34,35)

* * *

“Kötülüklerden temizlenen, Rabbinin ismini zikreden ve namazı kılan, mutlaka kurtulacaktır.” (A'la 14,15)

* * *

“Sabah akşam Rabbini zikret. Gecenin bir kısmında da O'na secde et. Birde geceleyin uzun bir müddet Onu tespih et.”(İnsan 25,26)

* * *

“Hac ibadetinizi bitirince, cahiliye devrinde hacdan sonra, toplanıp atalarınızı andığınız gibi hatta daha da kuvvetli bir anışla Allah’ı zikredin, çünkü insanların kimi: Ey Rabbimiz, bize (nasibimizi) dünyada ver der. O kimsenin ahirette bir nasibi yoktur.” (Bakara/200.201)

* * *

“Rabbinin ismini zikret, her şeyden kesilerek O'na yönel.” ( Müzzemmil /8)

* * *

“Ey iman edenler, sizi ne mallarınız, ne çocuklarınız, Allah' ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.”(Münafıkin /9)

* * *

“Şeytan onları hükmü altına almış ve Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte bunlar, şeytanın taraftarıdırlar.”(Mücadele /19)

* * *

“Muhakkak şeytan, şarapta ve kumarda, aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan sakınmaz mısınız?” (Maide /91)* * *

“O münafıklar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar; insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az hatıra getirip zikrederler.”(Nisa /142)

* * *

“Rabbini de çok zikret ve sabah akşam tespih et.” (Al-i İmran/41)

* * *

“Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri korkarak ürperir, onlara Allah' ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve onlar, yalnız Rablerine tevekkül ederler.” (Enfal 2)

* * *

“ İman edenlere vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikriyle titremesin.” (Hadid /16)

* * *

“(O korkulu zamanda) Namazı kılıp bitirdikten sonra ayakta iken, otururken, yanlarınızın üstüne yatarken hep Allah'ı zikredin.”(Nisa l03)

* * *

“ Akıl sahipleri o kimselerdir ki, ayakta iken, otururken ve yatarken (daima) Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve şöyle derler: "Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sen batıl şey yaratmadan münezzehsin. Artık bizi cehennem ateşinden koru. “ (Al-i İmran /9)

* * *

“Allah'ın zikrini kim umursamazsa, ona bir şeytanı musallat ederiz de, artık o, ondan hiç ayrılmayan bir arkadaş olur.”(Zuhruf 36)

* * *

“O halde yazıklar olsun o Allah'ın zikrini terk eden kalpleri katılara. Onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.” (Zümer 22)

* * *

“Gerçekten Allah'ı, Ahiret gününü arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler için, size Allah'ın Resulünde(takip edeceğiniz) pek güzel örnek vardır.” (Ahzab 21)

* * *

“Bunlar, Allah'a iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşanlardır. İyice bilin ki ancak Allah'ı zikretmekle kalpler yatışır ve huzur bulur.” (Ra'd, 28)

* * *

"Ey iman edenler, Allah'ı çokça anın ve gündeminizden hiç çıkarmayın ve sabah akşam onun şanını yüceltin. O Allah ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize rahmet etmekte, melekleri de size bağışlanma dilemekte. İşlerinizin düzgün gitmesi için dua etmektedirler. Allah mü'minlere karşı çok merhametlidir." (Ahzab, /41-43)

* * *

"Gerçek şu ki Allah'a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, inanan bütün erkekler ve kadınlar, kendini ibadet ve taata vermiş erkek ve kadınlar, niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkek ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren erkekler ve kadınlar, gönülden saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol edip her şeyden kaçınarak oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffet ve namuslarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah'ı durmaksızın çokça anan erkek ve kadınlar var ya, işte onlara Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır." (Ahzab/35)

* * *

“Namazı kıldıktan sonra, yeryüzüne dağılında Allah'ın fazlından rızık arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.”(Cuma /10)

* * *

"Öyleyse siz, bütün zamanlarınızda beni anın, beni gündeminizden çıkarmayın ki ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım..." (Bakara/152)

* * *

"...Allah'ı anmak ve devamlı gündemde tutmak şüphesiz en büyük ibadettir..." (Ankebut/45)

* * *

“Öyle insanlar vardır ki, ne bir ticaret, ne bir alışveriş onları Allah’ı zikirden, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoyamaz.” (Nur /37)* * *

“Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz.”(Enfal/45)* * *

“O halde siz, beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin de nankörlük yapmayın.” (Bakara/ 152)